Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Haastavien oppijoiden kohtaaminen

Haastavien oppijoiden kohtaaminen on verkkoperustainen prosessikoulutus, joka toteutetaan 2022–2023. Koulutuksen tavoitteena on tarjota keinoja opettajan ja oppilaan välisen kannustavan vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Koulutuksessa selviää, miksi oppilas hyötyy opettajan kyvystä rakentaa luottamuksellinen suhde ja miten tuetaan oppilaan psyykkistä turvallisuutta kouluympäristössä. Koulutus koostuu neljästä koulutusosiosta, ja jokainen osallistuja osallistuu koulutuskokonaisuuteen, jonka laajuus on 10 opintopistettä. Kahden ryhmän koulutus toteutetaan suomeksi ja yhden ryhmän ruotsiksi.

Ajankohta

31.10.2022–16.3.2023

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Verkossa
Hinta
Maksuton

Koulutuksessa vahvistetaan osallistujien kohtaamisen ja vuorovaikutuksen taitoja. Erityisesti autetaan opettajia kohtaamaan oppilaita, joilla on haasteita käyttäytymisessä ja kiintymyssuhteiden luomisessa.

Koulutuksessa avataan, millä tavoin oppilaan käyttäytymisen haasteet voivat ilmetä ja miten opettaja voi tukea oppilasta tunnesäätelyssä.

TAVOITTEET

Koulutuksen tavoitteena on tarjota keinoja opettajan ja oppilaan välisen kannustavan vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Koulutuksessa selviää, miksi oppilas hyötyy opettajan kyvystä rakentaa luottamuksellinen suhde ja miten tuetaan oppilaan psyykkistä turvallisuutta kouluympäristössä. 

KENELLE

Koulutus on suunnattu peruskoulun luokan- ja aineenopettajille.

SISÄLLÖT

Moduuli 1: Johdanto & Yleinen tuki oppilaiden käyttäytymisen tukemiseen
2,5 op, Webinaari 2 h + ryhmäohjaus 1: 2 h/ryhmä 

Moduuli 2: Pedagogisia interventioita haastavien kasvatustilanteiden tukemiseksi
2,5 op, Webinaari 4 h + ryhmäohjaus 2: 2 h/ryhmä 

Moduuli 3: Arvostavaa ja myötäelävää yhteyttä luova vuorovaikutus
2,5 op, Webinaari 4 h + ryhmäohjaus 3: 2 h/ryhmä 

Moduuli 4: Valmentava työote haastavissa tilanteissa
2,5 op, Webinaari 4 h 

TOTEUTUS

Koulutus koostuu neljästä koulutusosiosta. Jokaisessa koulutusosiossa järjestetään livetapaaminen prosessikouluttajan kanssa, jonka lisäksi osallistujat seuraavat sisältöluentoja videoiden ja podcastien muodossa.

Koulutus sisältää myös yhden laajan kehittämistehtävän, joka kytkeytyy vahvasti omaan työhön kouluissa. Osallistujat saavat tukea tehtävän tekemiseen prosessikouluttajan vetämän ryhmäohjauksen avulla. Ryhmäohjauksen laajuus on 6 h ryhmä/koulutus.

Ryhmissä työskennellään työnohjauksellisesti koulutuksen ja kehittämistehtävien nostattamien ajatusten ja tunteiden parissa. Keskiössä ovat omat sisäiset prosessit: vuorovaikutustilanteissa syntyvien reaktioiden tunnistaminen itsessä ja niiden tuomitsematon tutkiminen sekä ymmärryksen lisääntymisen myötä syntyvä kasvu ihmisenä.

Koulutuksen laajuus: 4 webinaaria (2–4 h), kehittämistehtävä, ryhmäohjaus 6 h/osallistuja.

AIKATAULU

Moduuli 1:

  • Webinaari 31.10.2022 klo 14.00–16.00  
  • Ryhmäohjaus 1: 29 & 30.11. klo. 8.30 – 10.30 / 11.00 – 13.00 jokainen osallistuja osallistuu yhteen ryhmä-ohjaus kertaan 

Moduuli 2:

  • Webinaari 12.12 klo 12.00–16.00  
  • Ryhmäohjaus 2: 31.1.& 1.2. klo. 8.30 – 10.30 / 11.00 – 13.00 jokainen osallistuja osallistuu yhteen ryhmä-ohjaus kertaan 

Moduuli 3: 

  • Webinaari 7.2.2023 klo 12.00–16.00  
  • Ryhmäohjaus 3: 7.3 & 8.3. klo. 8.30 – 10.30 / 11.00 – 13.00 jokainen osallistuja osallistuu yhteen ryhmä-ohjaus kertaan 

Moduuli 4: 

  • Webinaari 16.3.2023 klo 12.00–16.00 

Ryhmäohjauksen ryhmäjaot tehdään kun ilmoittautumisaika on umpeutunut. Osallistujat voivat esittää toiveita mihin ryhmään osallistuu.

Koulutus järjestetään myös ruotsin kielellä syksyllä 2022. Tutustu ruotsinkieliseen toteutukseen >>

PROSESSIKOULUTTAJA 

Prosessikouluttajana toimii KM, Jenni Kallio, joka on erityisluokanopettaja, kouluttaja, työnohjaaja, väitöskirjatutkija, neuropsykiatrinen valmentaja sekä luovuus- ja kehotyöskentelyn ammattilainen. Kallio on kouluttautunut laajalti psykologian, arvostavan vuorovaikutuksen, koulun muutoksen ja erityispedagogiikan saralla. 

Ilmoittautuminen
Ajankohta

31.10.2022–16.3.2023

Hinta
Maksuton

!

Koulutus on täynnä!

Koulutukseen otetaan 35 ensimmäisenä ilmoittautunutta.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton.
Ota yhteyttä
Johanna Ekström-Partanen
+358 50 311 6443
johanna.ekstrom-partanen@hyplus.fi
Tinja Räsänen
+358 50 3073670
tinja.rasanen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!