Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Globaali terveys, kevät 2022

Koulutuksessa tarjotaan yleiskuva globaalin terveyden keskeisistä teemoista ja haasteista sekä niiden syistä. Ohjelma herättää kiinnostusta ja antaa perusvalmiudet terveyteen liittyvien asiakokonaisuuksien globaaliin tarkasteluun ja kansainvälisissä tehtävissä toimimiseen.

Ajankohta

19.1.–4.5.2022

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Koulutus järjestetään etäopetuksena (Teams/Zoom).
Hinta
190€ + alv. 24 %
(yht. 235,6 €)

Osaamistavoitteet ja sisältö

Koulutuksen tavoitteena on tarjota yleiskuva globaalin terveyden keskeisistä teemoista ja haasteista ja niiden syistä sekä herättää kiinnostusta ja antaa perusvalmiudet terveyteen liittyvien asiakokonaisuuksien globaaliin tarkasteluun ja kansainvälisissä tehtävissä toimimiseen.

Koulutuksessa tarkastellaan maailmanlaajuisten ilmiöiden vaikutusta terveyteen ja sairauksiin sekä perehdytään tärkeimpien sairauksien ja terveysongelmien riskitekijöihin ja juurisyihin eri puolilla maailmaa. Koulutuksessa pohditaan poikkitieteellisesti poliittisten, taloudellisten, kaupallisten, yhteiskunnallisten ja sosiaalisten tekijöiden yhteyttä terveyteen. Lisäksi pohditaan keinoja terveyden edistämiseksi sekä sairauksien ennaltaehkäisyn ja hoidon ohjelmien ongelmia.

Aiheina koulutuksessa ovat myös poikkeusolojen, kuten konfliktien, erityishaasteet ja maailmanlaajuisten muuttoliikkeiden taustat ja ongelmat sekä tähän liittyen maahanmuuttajien terveydenhuolto Suomessa. Lisäksi esitellään kansainvälisissä tehtävissä toimimista esimerkiksi kehitysyhteistyöprojekteissa.

Koulutuksen päiväkohtainen tarkempi ohjelma löytyy pdf-tiedostona täältä.

Kohderyhmä ja hinta

  • Helsingin, Tampereen, Turun, Oulun ja Itä-Suomen yliopistojen perustutkinto-opiskelijat
  • erikoislääkärikoulutuksessa olevat
  • kaikki muut aiheesta kiinnostuneet

Koulutus on maksuton Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistojen läsnäoleville perustutkinto-opiskelijoille. Muille osallistujille (erikoislääkärikoulutuksessa olevat ja muut aiheesta kiinnostuneet täydennyskoulutusosallistujat) koulutuksen hinta on 190,00 € + alv 24 % (yht. 235,60 €).

Ajoitus

Koulutus järjestetään 19.1.–4.5.2021 keskiviikkoisin klo 16.00–18.30. Kaikki opetus järjestetään etäopetuksena. Luennot tallennetaan ja tallenteita on mahdollista katsoa jälkikäteen.Suoritus

Koulutus koostuu 48 etäopetustunnista. Opetus on pääosin suomeksi, mutta muutama luento tulee olemaan englanniksi. Koulutuksen oheismateriaalit ovat suomeksi ja englanniksi.

Ennen kunkin teeman käsittelyä osallistuja perehtyy aiheesta annettuun etukäteisaineistoon. Tavoitteena on, että ennen opetusta osallistuja saa alustavan käsityksen teemasta ja hänelle herää kysymyksiä ja motivaatiota saada syvempiä tietoja ja taitoja. Koulutuksen oppimateriaali ja tenttiaineisto ovat saatavilla sähköisesti Moodle-alustan kautta.

Arviointimenetelmät

Koulutuksen laajuus on 5 opintopistettä, ja se koostuu ennakkomateriaaleista, 48 luentotunnista ja tentistä. 

Kurssisuorituksen saamisen edellytyksenä on sähköisen monivalintatentin suorittaminen hyväksytysti. Arvosteluasteikko on 0–5. Arvosana muodostuu kokonaan tenttipisteistä. Tentin läpäisyraja on 50 % maksimipisteistä. Tentti pidetään etänä Moodlen kautta 11.5.2022 ja uusinta 8.6.2022.

Opetuksen vastuuhenkilö: Ville Holmberg, infektiolääkäri ja kliininen opettaja, Helsingin yliopisto ja HUS, ville.holmberg@hus.fi

Koulutusta haetaan hyväksyttäväksi Helsingin yliopistossa erikoislääkärikoulutuksen teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi seuraaville erikoisaloille: infektiosairaudet, keuhkosairaudet ja allergologia, kliininen mikrobiologia, lastentaudit, naistentaudit ja synnytykset, sisätaudit/eriytyvä koulutus, sisätaudit/runkokoulutus, terveydenhuolto, työterveyshuolto, yleiskirurgia, yleislääketiede.

Koulutusta voi hakea hyväksyttäväksi myös tohtorin tutkinnon erityiskoulutukseksi opiskelijoille, joiden väitöskirjatutkimus liittyy terveyteen. Koulutus sopii Suomen Lääkäriliiton ja Hammaslääkäriliiton myöntämän kansainvälisen terveydenhuollon erityispätevyyden teoriakoulutukseksi.

Osallistuja voi sopia muista mahdollisista korvaavuuksista omassa oppilaitoksessaan.Järjestäjät

Koulutuksen järjestämisestä vastaa Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta. Suunnitteluryhmässä ovat olleet edustettuna myös seuraavat tahot: Helsingin yliopiston globaali kehitystutkimus, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Oulun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Globaali terveys ry, Lääkärin sosiaalinen vastuu ry, THL ja HUS infektiosairaudet. Koulutuksen koordinoinnista vastaa Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+.Yhteyshenkilöt ja lisätietoja

Täydennyskoulutusta suorittavat: Kirsi Lindqvist (kirsi.lindqvist@hyplus.fi, 050 588 0750)

Perustutkinto-opiskelijoiden osalta:

Helsingin yliopisto: Ville Holmberg (ville.holmberg@helsinki.fi)

Itä-Suomen yliopisto: Jussi Kauhanen (jussi.kauhanen@uef.fi)

Oulun yliopisto: Antti Nissinen (antti.nissinen@oulu.fi)

Tampereen yliopisto: Mikko Perkiö (mikko.perkio@tuni.fi)

Turun yliopisto: Sari Kuitunen (sari.kuitunen@utu.fi)

Pidätämme oikeuden koulutuksen mahdollisiin muutoksiin.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

19.1.–4.5.2022

Hinta
190€ + alv. 24 %
(yht. 235,6 €)

!

Koulutus on maksuton Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistojen läsnäoleville perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen 17.12.2021 mennessä


Erikoislääkärikoulutuksessa olevat ja muut täydennyskoulutusopiskelijat

Ilmoittaudu tästä

 

Perustutkinto-opiskelijat (maksuttomat)

Ilmoittaudu tästä

Ota yhteyttä
Kirsi Lindqvist
+358 50 588 0750
kirsi.lindqvist@helsinki.fi
Tinja Räsänen
+358 50 3073670
tinja.rasanen@helsinki.fi

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>