Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Framtidens småbarnspedgogik – ledarskap

Fortbildningsprogrammet Framtidens småbarnspedagogik – ledarskap (15 sp) vill lyfta fram och stärka verksamma ledare i det mångfacetterade föreståndarskapet inom småbarnspedagogik. Inom fortbildningen ges deltagarna möjlighet att utveckla sig och sin verksamhet, så att alla får lika möjligheter att fördjupa sin kompetens inom de temaområden som ingår i fortbildningen. Fortbildningsprogrammet främjar ledarskapskompetensen som behövs för implementering av utbildningspolitiska och strukturella reformer samt nya läroplansgrunder.

Tidpunkt

27.1.2022–31.12.2023

Form
Nätkurs
Plats
Utbildningen arrangeras i sin helhet webbaserat
Pris
Avgiftsfri

Målgrupp

Verksamma ledare (föreståndare, pedagogiska ledare/utvecklare, teamledare för flera avdelningar) inom småbarnspedagogik och förskoleundervisningen

Format

Den webbaserade fortbildningen genomförs i sin helhet som distansstudier, i tre omgångar under åren 2021–2023. Till fortbildningen antas 25 deltagare per omgång. Varje omgång handleds av en processledare.

Tidtabell

Första gruppen inleder sina studier hösten 2021 och avslutar hösten 2022. Fullsatt

Andra gruppen inleder våren 2022 och avslutar våren 2023, Anmälan är nu öppen!

Tredje gruppen inleder hösten 2022 och avslutar hösten 2023

Omfattning
Genomfört fortbildningsprogram och godkända tilläggsuppgifter ger deltagarna ett intyg på maximalt 15 sp  (5 sp per genomförd och godkänd modul) som deltagaren kan ansöka om att få tillgodoräknad som studier inom magisterprogrammet vid utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik vid Åbo Akademi eller Helsingfors universitet. 

Deltagaren ansvarar själv för ansökning om tillgodoräknande vid det universitet hen är inskriven.

Innehållet planeras av en projektgrupp med följande representanter; Marina Lundkvist vid HU och Mikaela Svanbäck-Laaksonen ÅA, Camilla Forsberg CLL, Sofia Mickelsson CLL, Lisbet Sandin-Kula CLL & Johanna Ekström-Partanen HY+.

Introduktionsdel

Fortbildningsprogrammet inleds varje omgång med en introduktionsdel. Tidpunkt för introduktionsdelen för omgång 2 är 27.1.2022 kl. 14-16.

Introduktionsdelen handlar om pedagogiskt ledarskap och föreståndarens mångfacetterade uppdrag och består av föreläsning kring det centrala temat ”Framtidens småbarnspedagogik – ledarskap och team i gemensam utveckling”. I introduktionen ingår också ett uppföljande tillfälle live med processledaren.

Introduktionsdelen erbjuds alla som är intresserade att genomföra fortbildningsprogrammet och fullständigt genomförd introduktionsdel är en förutsättning för att gå vidare och genomföra de återstående tre modulerna inom fortbildningsprogrammet.

Introduktionsdelen arrangeras inför varje ny omgång som inleds: våren 2022 och hösten 2022.

MODUL 1: Ledarskap som berör en lärande gemenskap och personal (5 sp)
 
Det centrala innehållet i denna fortbildningsdel består av ledarskap i dynamiska arbetsmiljöer, med särskilt fokus på ledarskap i mångprofessionella team samt förändrings- och utvecklingsledarskap

Exempel på teman ur innehållet är:

 • att leda mångprofessionella team
 • att leda personalen
 • att leda samarbete med nätverk och intressegrupper
 • att leda förändring
 • att leda utvecklings- och innovationsverksamhet
 • undervisningsförvaltning och förvaltning inom småbarnspedagogiken (grunderna i offentlig rätt och allmänrätt, kommunal rätt, undervisningsväsendets och småbarnspedagogikens lagstiftning, personalförvaltning och ekonomiförvaltning)

Modul 1.  Datum omgång 2: 

Studietillfälle: 17.2.2022 kl. 14–16  

Studietillfälle: 24.2.2022 kl. 12–16  

Grupphandledning: vecka 11-12 kl. 12–15, 5–6 deltagare/grupp/dag 

Studietillfälle: 12.4.2022 kl. 12–16  

Studietillfälle: 3.5.2022 kl. 12–16 

 

Modul 1 genomförs hösten 2021, våren 2022 och hösten 2022.

MODUL 2: Pedagogisk ledarskap inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning (5 sp)

Det centrala innehållet i denna utbildningsdel består av teman kring det pedagogiska ledarskapets många olika delar. Ett särskilt fokus läggs på hur ledaren utvecklar verksamhetens kvalitet.

Exempel på teman ur innehållet är:

 • att leda stödet för utveckling och lärande
 • att leda en språkmedveten småbarnspedagogik
 • att leda en verksamhetsmiljö som präglas av mångfald
 • lärmiljöer och utveckling av dem samt digitalisering
 • kvalitetsfaktorer inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning samt utvärdering och utveckling av verksamheten
 • förskoleundervisningens uppdrag som en del av lärstigen och utveckling av verksamhetssätten vid övergångar

Modul 2 genomförs våren 2022, hösten 2022 och våren 2023.

MODUL 3: Framtidens småbarnspedagogik och därtill hörande ledarskap (5 sp)

Det centrala innehållet i denna utbildningsdel består av ledarskapets betydelse inom olika former av småbarnspedagogik. Ett särskilt fokus läggs på att leda utvecklings- och förändringsprocesser av strukturella och processrelaterade faktorer inom verksamhetskulturen.

Exempel på teman ur innehållet är:

 • att utveckla servicestyrningen inom småbarnspedagogiken
 • att leda verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen, förnya och utveckla strukturerna för verksamheten
 • att leda välbefinnande och tryggheten hos gemenskaperna inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Modul 3 genomförs hösten 2022, våren 2023 och hösten 2023.

Omfattning och arbetssätt

Inom modulerna ges två stycken föreläsningar med uppföljande webbinarier. Därtill gör deltagarna uppgifter som följs upp och diskuteras vid webbinarierna. Alla delar görs webbaserat och kräver ingen fysisk närvaro. Modulen omfattar 5 sp.

Processledare

Mikaela Svanbäck-Laaksonen, PeM,
arbetar som universitetslärare i pedagogik med inriktning småbarnspedagogik vid Åbo Akademi i Vasa. Svanbäck-Laaksonen har mångårig erfarenhet av att undervisa blivande lärare inom småbarnspedagogik. Hon undervisar i bland annat rörelsedidaktik, småbarnspedagogik och -didaktik, förskoleundervisning samt ansvarar för praktikperioder och handleder studeranden i praktik. Svanbäck-Laaksonen är också doktorand vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier och hennes forskningsområde är småbarns rörelse. Hon har lång erfarenhet av att handleda och fortbilda personal inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Hon har planerat, genomfört och handlett personal inom flera projekt där förändrings- och utvecklingsarbete har varit i fokus.

Jan-Erik Mansikka är docent i pedagogik och arbetar som universitetslektor vid Helsingfors universitet. Mansikka har varit med och grundat den svenskspråkiga småbarnspedagogiska utbildningen vid HU och undervisar och bedriver aktivt forskning inom ett brett pedagogiskt område. De senaste årens forskning har haft tyngdpunkten på frågor kring pedagogisk dokumentation inom småbarnspedagogiken samt frågeställningar kring barns delaktighet och barns rättigheter. Mansikka har lång erfarenhet av handledning av examensarbeten på olika nivåer, inklusive doktorander. Han har erfarenhet från flera intressanta fortbildningsprojekt, särskilt när det gäller processutbildningar. 

Kontaktpersoner:

HY+: Utvecklingssakkunnig Johanna Ekström-Partanen, johanna.ekstrom-partanen@hyplus.fi, tel. 050-311 6443

Åbo Akademi: Fortbildningschef Camilla Forsberg, camilla.forsberg@abo.fi, tel. 050-411 5745

Anmälan
Tidpunkt

27.1.2022–31.12.2023

Pris
Avgiftsfri

!

Grupp 1 med start hösten 2021 är fullsatt. Det går att anmäla sig till reservplats samt endast till introduktionsdelen.

Anmälan till omgång 2 med start våren är nu öppen: Till anmälan

Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är avgiftsfri för deltagarna. 

Utbildningen arrangeras som ett samarbete med HY+, CLL, Helsingfors universitet och Åbo Akademi.
Ta kontakt
Johanna Ekström-Partanen
+358 50 311 6443
johanna.ekstrom-partanen@hyplus.fi
Tinja Räsänen
+358 50 3073670
tinja.rasanen@hyplus.fi
Se även dessa
Aktuellt

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>