Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Etätyön johtaminen

Tässä etävalmennuksessa opit hahmottamaan keskeisiä etätyöhön ja sen johtamiseen liittyviä tekijöitä. Saat näkökulmia ja työkaluja muun muassa tavoitteelliseen työotteeseen, johtamisviestintään ja hyvinvoinnin turvaamiseen etäjohtamisessa. Ymmärryksesi myötätunnon merkityksestä psykologisen turvan rakentajana ja myötätunnon tarpeellisuudesta etätyössä kasvaa. Saat myös menetelmiä ja välineitä ryhmien johtamiseen, yhteisöllisyyden tukemiseen sekä sovun ja diversiteetin johtamiseen etätyössä. Valmennus on käytännönläheinen ja uusimpiin tutkimustuloksiin pohjautuva, ja se tukee osallistujan omaa etäjohtamisen reflektiota.

Ajankohta

25.1.–29.3.2022

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Verkossa
Hinta
790€ + alv. 24 %
(yht. 979,6 €)

Hyödyt ja tavoitteet 

 • Opit havainnoimaan ja hahmottamaan keskeisiä etätyöhön ja sen johtamiseen liittyviä tekijöitä. 
 • Saat näkökulmia ja työkaluja tavoitteelliseen työotteeseen, johtamisviestintään ja hyvinvoinnin turvaamiseen etäjohtamisessa. 
 • Ymmärrät myötätunnon merkityksen psykologisen turvan rakentajana. 
 • Saat näkemystä myötätunnon tarpeellisuudesta ja haastavuudesta etätyössä. 
 • Löydät konkreettisia keinoja myötätunnon etäjohtamiseen. 
 • Löydät näkökulmia ja keinoja tunnistaa yksilölliset tieto- ja tunnetarpeet etätyössä. 
 • Saat menetelmiä ja välineitä ryhmien johtamiseen etätyössä yhteisöllisyyttä tukien. 
 • Saat näkökulmia ja välineitä sovun ja diversiteetin johtamiseen etätyössä. 
 • Innostut omista, henkilökohtaisista etäjohtamisen vahvuuksistasi. 

Kenelle 

Koulutus on suunnattu johtajille ja esihenkilöille, keskijohdolle, asiantuntijoille ja projektipäälliköille, jotka tarvitsevat työssään etäjohtamisen taitoja. 

Keskeinen sisältö 

 • Johtamisesta ohjaamiseen – miten verkko muuttaa esihenkilön työtä? Entä johtamisviestintää?  
 • Vuorovaikutus ja myötätunnon ja psykologisen turvan rakentaminen etätyössä 
 • Yksilön kohtaaminen ja yhteisöllisyyden rakentamineen virtuaalisessa ympäristössä  
 • Sovun ja diversiteetin johtaminen sekä haastavat tilanteet etänä  

Etävalmennus on käytännönläheinen ja uusimpiin tutkimustuloksiin pohjautuva sekä tukee osallistujan oma etäjohtamisen reflektiota.  

Toteutus ja työskentely 

Valmennus sisältää ennakkotehtävän, neljä kahden ja puolen tunnin pituista jatkumon muodostavaa etäkoulutusosiota, joihin sisältyy orientaatioita, erilaisia yksilö- ja pienryhmäharjoituksia sekä jälkipohdinnan/-tehtävän.    

Osa 1: Johtamisesta ohjaamiseen – miten verkko muuttaa esihenkilön työtä? Entä johtamisviestintää? 25.1.22 klo 13–15:30 

Osion keskeiset sisällöt: 

 • Miten työ ja johtaminen muuttuvat, kun siirrymme etätyöhön? Miten etätyö muuttaa työtekijän roolia 
 • Miten johtaa työtä tavoitteellisesti etänä ja asettaa sekä auttaa työntekijöitä asettamaan työn tavoitteita 
 • Johtamisviestinnän näkökulmat etätyössä: tavoiteviestintä, tiedotus, työviestintä, päätösviestintä, haaste- ja kriisiviestintä, yhteisöllisyys 
 • Miten rakentaa johtamista, joka auttaa voimaan hyvin ja menestymään virtuaalisessa työympäristössä 

Kouluttaja: Outi Ihanainen-Rokio

Osa 2: Vuorovaikutus ja myötätunnon ja psykologisen turvan rakentaminen etätyössä, 15.2.22 klo 13–15:30 

Osion keskeinen sisältö: 

 • Psykologinen turvallisuus, työyhteisön pitkä pinna (case: suhtautuminen virheisiin) 
 • Myötätunto psykologisen turvallisuuden, työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden kivijalkana sekä hiljaiset signaalit 
 • Myötätunnon tärkeys, mahdollisuudet ja hankaluudet etätyössä 
 • Etäjohtajan työkalut myötätuntoisiin kohtaamisiin tuoreen tutkimuksen pohjalta ja aiheeseen liittyvä pieni workshop-tehtävä 

Kouluttaja: Jenni Spännäri 

Osa 3: Yksilön kohtaaminen ja yhteisöllisyyden rakentamineen virtuaalisessa ympäristössä, 8.3.22 klo 13–15.30 

Osion keskeinen sisältö: 

 • Kohtaa yksilölliset tietotarpeet ja tunnetarpeet – miten ja milloin push-viestintää ja milloin pull-viestintää  
 • Menetelmiä ja välineitä yksilön kohtaamiseen etätyössä 
 • Kuuntelun, osallistamisen ja yhteisöllisyyden rakentaminen virtuaalisessa ympäristössä: läsnäoloa verkossa sekä työn sisällöissä 
 • Esimerkkejä omaan työhön omassa ympäristössä käytettävissä olevista välineistä ja lähestymistavoista  

Kouluttaja: Outi Ihanainen-Rokio 

Osa 4: Sovun ja diversiteetin johtaminen sekä haastavat tilanteet etänä, 29.3. klo 13–15:30 

Osion keskeinen sisältö: 

 • Onnistu haastavissa tilanteissa työntekijän kanssa 
 • Etäjohtaminen ei edellytä erityistemppuja – kohtaa ja johda ihmistä ihmisenä 
 • Hyvän tunneilmaston johtaminen  
 • Miten puhumme vaikeista asioista ja käsittelemme negatiivisia tunteita? 
 • Miten herättelemme myönteisiä tunteita?  
 • Case-esimerkkejä: Salaiset ylityöt, Osaamisongelma naamioituu uupumuksen taakse, Tunteita ja tulkintoja – lähtikö laukoille?, Kun kaikki menee väärin

Kouluttaja: Saara Remes

Etätoteutusten asiantuntija-alustukset tallennetaan, joten voit katsoa ne myöhemmin, jos et pysty osallistumaan johonkin osuuteen livenä. 

Koulutuksessa hyödynnetään webinaarijärjestelmää ja opiskelun ja oppimisen tukena verkko-oppimisalustaa, jossa osallistujat pääsevät myös keskustelemaan ja jakamaan teemaan liittyviä aiheita keskenään. 

Toteutuksen eri osioissa on mukana pääkouluttaja, prosessinvetäjä sekä tekninen tukihenkilö, mikä takaa laadukkaan ja monipuolisen oppimisprosessin.  

Verkko-osioissa osallistujat saavat teemaan liittyvää tietoa, käytännöllisiä työkaluja, esimerkkejä sekä pääsevät jakamaan myös hyväksi kokemiaan toimintatapoja. Ennakkopohdinnat/-tehtävät orientoivat verkko-osioihin ja jälkipohdinnat/-tehtävät syventävät osion asiaa ja reflektiota omaan työhön/työyhteisöön. 

Kouluttajat 

Koulutuksen prosessinvetäjänä ja koulutusosioiden 1 ja 3 kouluttajana toimii Helsingin yliopiston organisaatioviestinnän työelämäprofessori Outi Ihanainen-Rokio (FT), joka on erikoistunut asiantuntijaorganisaatioiden johtamiseen. Hänellä on 10 vuoden kokemus henkilöstöjohtamisesta sekä osaamisen kehittämisen johtamisesta. Ihanainen-Rokiolla on ammatillisen opettajan pätevyys erikoistuneena e-oppimiseen ja hän toimii johdon valmentajana ja liiketoimintamuotoilijana Growthsetters Oy:n osakkaana työelämäprofessuurin ohella. Ihanainen-Rokio on toteuttanut kymmeniä palvelumuotoilutyöpajoja, joissa tyypillisesti kirkastetaan organisaation strategiaa, palvelupolkuja ja kohderyhmien tavoittamista. Lisäksi hän on erikoistunut johtoryhmien kompetenssien kehittämiseen erityisesti ilmiöpohjaisen johtamisen ja kompleksisuuden teemoista. Ihanainen-Rokio opettaa johtamista ja viestintää myös JSBE:ssä sekä Helsinki School of Businessissa (Helbus).

Koulutusosion 2 kouluttajana toimiin Jenni Spännäri (TT), joka on tutkija ja kouluttaja Helsingin yliopistossa. Spännäri on paneutunut myötätunnon, myötäinnon ja innovatiivisuuden kysymyksiin sekä viisauteen työelämässä ja organisaatioissa. Hän on myös yksi Viisaus – käyttäjän opas ja Myötätunnon mullistava voima -kirjojen kirjoittajista. Spännäri on ollut CoPassion-hankkeessa kehittämässä uutta mallia myötätunnosta ja innovatiivisuudesta.

Koulutusosion 4 kouluttajana toimii KM, psykoterapeutti Saara Remes. Hänen erityisosaamistaan on työyhteisöjen konfliktien sovittelu. Lisäksi Saara toimii tukena erilaisissa kriisitilanteissa ja valmentaa esihenkilöitä ja asiantuntijoita onnistumaan paremmin vaativissa keskustelutilanteissa. Saaran työotteessa yhdistyvät sekä prosessijohtamisen että positiivisen psykologian periaatteet ja niiden soveltaminen työelämään. Usein pohdittavia kysymyksiä ovat: miten tarjotaan edellytykset tulokselliselle työlle ja saadaan kaikkien vahvuudet käyttöön? Entä miten sytyttää sisäinen kipinä ja  mahdollistaa yksilön ja työyhteisön onnistumiset? 

Ilmoittautuminen ja hinta 

Koulutuksen hinta on 790 euroa + alv 24% (yhteensä 979,60 euroa). Hinta sisältää etäkoulutusosuudet ja valmentamisen sekä ohjatun verkkotyöskentelyn välijaksolla, ryhmäkohtaisia palautteita, opiskelumateriaalin ja verkkoympäristön käytön opiskelun aikana.   

Ilmoittaudu mukaan tällä sivulla olevan Ilmoittaudu-painikkeen kautta 16.1.2022 mennessä. Varaamme oikeuden koulutusohjelmaa koskeviin muutoksiin ja hinnan tarkistamiseen arvonlisäveron muuttuessa. 

Räätälöidyt toteutukset organisaatioille 

Teemme aihealueesta myös yrityksille ja julkishallinnolle räätälöityjä, eripituisia toteutuksia asiakaskohtaisesti. Jos haluat tilata toteutuksen omalle organisaatiollesi, ota yhteyttä: 
 
Marianne Terkki-Mallat 
Asiakkuuspäällikkö, johtaminen ja ohjaus 
Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ 
050 415 0520  
marianne.terkki-mallat@hyplus.fi

Ilmoittautuminen
Ajankohta

25.1.–29.3.2022

Hinta
790€ + alv. 24 %
(yht. 979,6 €)

!

 Ilmoittautuminen 16.1.2022 mennessä. 
Ota yhteyttä
Marianne Terkki-Mallat
+358 50 415 0520
marianne.terkki-mallat@hyplus.fi
Vera Rahkonen
+358 50 318 9941
vera.rahkonen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>