Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Ennakoiva etiikka työpaikan voimavarana

Voit tilata tämän koulutuksen organisaatioosi. Etiikkakortti otetaan esille taskusta yleensä vasta silloin, kun jotakin on mennyt pahasti pieleen. Oikein ymmärrettynä etiikka on aivan jotakin muuta kuin yksittäiset tapaukset, joista jäädään kiinni. Ennakoivan etiikan metodi tuo etiikan osaksi työpaikan arkista päätöksentekoa. Se ei takaa, että kaikki ratkaisut olisivat parhaita mahdollisia, mutta se auttaa työyhteisöä keskustelemaan vaikeista kysymyksistä läpinäkyvästi ja ottamalla huomioon eri asianosaisille koituvat hyödyt ja haitat.

Ajankohta

30.12.2021

Toteutustapa

Paikka
Tilauksesta
Hinta
Maksuton

Koulutuksen hyöty

Kun yrityksen arvot ja toiminta puhuvat samaa kieltä, yrityksen sisäinen hyvinvointi lisääntyy ja sen viesti ulkomaailmalle on selkeä ja luotettava. Ennakoiva etiikka on työkalu löytää yrityksen arvojen ja toiminnan välinen jatkuvuus ja linjakkuus. Eettisesti linjakas päätöksenteko parantaa työhyvinvointia, helpottaa asiakastyötä sekä tukee yrityksen viestintää ja markkinointia. 

Koulutuksen sisältö

Koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta moduulista:  

  • Moduuli A: Itsensä johtaminen ja työajan suunnittelu (kaikki työntekijät)
  • Moduuli B: Henkilöstöpolitiikka (esimiehet ja johto)
  • Moduuli C: Työelämän arki (erityisesti hallinnosta vastaavat)

Kokonaisuuden tavoite ja keskeinen sisältö

Ennakoivan etiikan koulutus antaa työyhteisölle työkalut kehittää toimintaansa linjakkaasti eettisesti kestävällä tavalla. Se auttaa estämään konfliktitilanteita ja keskinäistä skismaa avoimen dialogin avulla. Koulutuksen aikana ennakoivan etiikan periaatteisiin ja työkaluihin tutustutaan harjoitusten ja esimerkkien kautta. Ne räätälöidään työyhteisön tilanteen ja toiveiden mukaan, ja tilaaja voi itse päättää, mitkä moduulit haluaa kokonaisuuteen.

Koulutuksessa käytettävä metodi perustuu Henriikka Mustajoen väitöskirjaan ja sen pohjalta Henriikan ja Arton yhdessä kirjoittamaan kirjaan New Approach to Research Ethics: Using Guided Dialogue to Strengthen Research Communities, jonka on tänä vuonna julkaissut alan johtava kustantaja Routledge. Kirjassa käsitellään varsinaisen tutkimusetiikan lisäksi muun muassa rekrytointien, arviointien ja mediasuhteiden etiikkaa.

Moduuli A: itsensä johtaminen ja työajan suunnittelu

Yleinen puheenaihe työpaikkojen taukotiloissa ja kahvihuoneissa on alituinen ajan puute, joka vie työilon ja estää toiminnan kehittämisen. Työntekijöillä on luontaisesti ideoita tilanteen korjaamiseksi, mutta niitä ei saada toteutettua, koska tiellä on kuviteltuja ja todellisia esteitä. Erityisen vaikea on keskustella siitä, mistä tehtävistä voisi luopua ja mitkä tehtävät voisi tehdä vähemmän täydellisesti.
Kenelle: osio sopii organisaation kaikille työntekijöille

Moduuli B: Henkilöstöpolitiikka

Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että henkilöstö on minkä tahansa organisaation tärkein voimavara. Työntekijöillä voi usein olla asiasta toinen kokemus. Jotakin on pielessä, kun lomien sovittamisesta, töiden jakautumisesta, työtiloista, palkitsemisjärjestelmistä ja uusista rekrytoinneista riittää jupinaa, joka jatkuu ja jatkuu. Osa tästä on terapeuttista purkupuhetta, mutta usein asiat paisuvat niin isoiksi, että työilmapiiri ja työteho kärsivät. 
Kenelle: osio on suunniteltu erityisesti esimiehille ja johdolle, mutta voidaan myös räätälöidä koko työyhteisön yhteiseksi koulutukseksi

Moduuli C: Työelämän arki 

Hallinto, yhteisten asioiden pyörittäminen, muodostaa minkä tahansa työpaikan kivijalan. Usein asian tärkeys jää huomaamatta, ennen kuin kivijalka pettää. Hallinnossa joudutaan tekemään päivittäin monia arkisia, mutta eettisesti tärkeitä päätöksiä: kuinka tarkkoja ollaan matkalaskujen käsittelyssä, kuka hoitaa työt jos kollega sairastuu, kuka hoitaa laskutuksen, pidetäänkö palaveri ja jos pidetään ketä kutsutaan ja missä se pidetään. Nämä pienet päätökset vaikuttavat keskeisesti työyhteisön hyvinvointiin ja siihen, miten oikeudenmukaiseksi työelämä koetaan ja kuinka tasapuolisesti sen jäseniä kohdellaan. Arjen päätökset jalkauttavat työyhteisön arvot osaksi jokapäiväistä työtä – tosin arvot eivät aina ole niitä, joita alunperin haluttiin jalkauttaa. Ennakoiva etiikka valmentaa työyhteisön selvittämään arjen ongelmia niin, että aikaa ja energiaa ei kulu ristiriitojen selvittämiseen tai niistä kärsimiseen.
Kenelle: osio on suunniteltu erityisesti hallinnosta vastaaville

Kouluttajat / valmentajat

Emeritusprofessori Arto Mustajoella on poikkeuksellisen monipuolinen kokemus akateemisesta johtamisesta Helsingin yliopiston vararehtorina, dekaanina, laitosjohtajana sekä Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtajana ja Suomalaisen tiedeakatemian esimiehenä. Hän on vetänyt muun muassa Tuunaa työsi -projektia omalla laitoksellaan. Hän on viime vuosina tutkinut maailman suurinta ongelmaa: miksi ihmiset eivät ymmärrä toisiaan.  

 

Etiikan tutkija ja opettaja Henriikka Mustajoki on kokenut etiikan opettaja. Hän on väitellyt eettisen päätöksenteon opettamisesta Skotlannissa. Henriikka on kehittänyt Glasgow’n yliopistossa puolustamassaan väitöskirjassa ennakoivan eettisen dialogin mallin. Hän on käyttänyt sitä menestyksellisesti ammatti- ja tutkimusetiikan opetuksessa kymmenillä kursseilla Skotlannissa, Australiassa ja Suomessa.

Henriikka ja Arto ovat yhdessä kirjoittaneet kirjan New Approach to Rersearch Ethics: Using Guided Dialogue to Strengthen Research Communities, jonka on tänä vuonna julkaissut alan johtava kustantaja Routledge. Kirjassa käsitellään perinteisen tutkimusetiikan lisäksi muun muassa rekrytointien, arviointien ja mediasuhteiden etiikkaa.

Ilmoittautuminen

Ajankohta

30.12.2021

Hinta
Maksuton

!

Ota yhteyttä, jos haluat keskustella tämän koulutuksen tilaamisesta organisaatioosi.

Ota yhteyttä

Marianne Terkki-Mallat
+358 50 415 0520
marianne.terkki-mallat@helsinki.fi


Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin

Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>