FI | SV | EN

Digisukellus varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen

Digisukellus varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen edistää digitaalisen osaamisen suunnittelua ja tukee paikallisten suunnitelmien laadintaa. Koulutus avaa digitaalista osaamista eri näkökulmista ja tekee sen helposti lähestyttäväksi. Koulutuksissa jaetaan kokemuksia ja kehitetään uusia toimintatapoja. Tärkeä osa toteutusta on vertaisoppiminen ja verkostoituminen. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmään kuuluville maksuton.

Ajankohta

18.9.2023–31.5.2024

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Verkossa
Hinta
Maksuton

TAVOITTEET

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajien digitaalista osaamista. Sen avulla lisätään digitaalisen osaamisen perusvalmiuksia ja tuetaan matalan kynnyksen oppimista.

Koulutuksella edistetään Uudet lukutaidot -hankkeeseen liittyvien 2.0-version osaamiskuvausten  tunnettavuutta ja niiden jalkauttamista.

Koulutus antaa varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa toimiville opettajille uutta osaamista ja valmiuksia tukea vanhempia lapsen digiosaamisessa. Painopiste on luovan sisällön tuottamisessa yhdessä lasten kanssa. Hanke lisää tietoa turvallisesta ja vastuullisesta digiosaamisesta.

KOHDERYHMÄ

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetushenkilösölle.

TOTEUTUS

Koulutus on laajuudeltaan 5 opintopistettä ja se järjestetään verkkokoulutuksena 1.8.2023–30.6.2024 välisenä aikana.

Koulutus koostuu 6 webinaarista ja arkeen sovellettavista verkkotehtävistä ja oppimispäiväkirjasta. Koulutus järjestetään yhdelle 60 hengen ryhmälle.

Koulutuksen tarkempi sisältö ja ajankohta julkaistaan myöhemmin.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

18.9.2023–31.5.2024

Hinta
Maksuton

!

Koulutuksen tarkempi sisältö ja ajankohta julkaistaan myöhemmin.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmään kuuluville maksuton.
Ota yhteyttä
Sari Saarinen
+358 50 4794761
sari.saarinen@hyplus.fi


Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista