FI | SV | EN

Digisukellus varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen

Digisukellus varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen edistää digitaalisen osaamisen suunnittelua ja tukee paikallisten suunnitelmien laadintaa. Koulutus avaa digitaalista osaamista eri näkökulmista ja tekee sen helposti lähestyttäväksi. Koulutuksissa jaetaan kokemuksia ja kehitetään uusia toimintatapoja. Tärkeä osa toteutusta on vertaisoppiminen ja verkostoituminen. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmään kuuluville maksuton.

Ajankohta

27.9.2023–20.3.2024

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Verkossa
Hinta
Maksuton

TAVOITTEET

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajien digitaalista osaamista. Sen avulla lisätään digitaalisen osaamisen perusvalmiuksia ja tuetaan matalan kynnyksen oppimista.

Koulutuksella edistetään Uudet lukutaidot -hankkeeseen liittyvien 2.0-version osaamiskuvausten  tunnettavuutta ja niiden jalkauttamista.

Koulutus antaa varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa toimiville opettajille uutta osaamista ja valmiuksia tukea vanhempia lapsen digiosaamisessa. Painopiste on luovan sisällön tuottamisessa yhdessä lasten kanssa. Hanke lisää tietoa turvallisesta ja vastuullisesta digiosaamisesta.

KOHDERYHMÄ

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetushenkilöstölle.

TOTEUTUS

Koulutus on laajuudeltaan 5 opintopistettä ja se järjestetään verkkokoulutuksena. Koulutus koostuu webinaareista ja arkeen sovellettavista verkkotehtävistä ja oppimispäiväkirjasta.

Koulutus järjestetään yhdelle 60 hengen ryhmälle.

OHJELMA

Koulutusosio 1. Johdatus uusiin lukutaitoihin ja tekniset perustaidot

Keskiviikko 27.9. kello 12.00–13.00 

Kouluttaja: Pekka Mertala

 • Uudet lukutaidot varhais- ja esiopetuksessa
 • Tästä on kyse – tutustutaan lyhyesti digitaalisen osaamisen ja tieto- ja viestintäteknologisenosaamisen päivitettyihin kuvauksiin (Osaamisen kuvaukset 2.0, 6.2022)
 • Tekniset perustaidot
 • Arjen teknologian havainnointi ja merkitys elämässä
 • Oppimisympäristössä olevien välineiden ja laitteiden tutuksi tekeminen
 • Yksinkertaiset digitaalisiin palveluihin liittyvät ohjeet ja käyttö
 • Laitteiden ja välineiden turvallinen ja huolellinen käyttö

Kello 13.00–13.30

Jokaiseen koulutusosioon kuuluu lisäksi 30 minuutin case-esittely, jonka tavoitteena on esitellä kuntien kokemuksia ja hyväksi todettuja toimintamalleja.

Case: Vantaalla lapset ja aikuiset oppivat yhdessä (mediataitokoulu.fi)

Kouluttajat: Nanna Huvila ja Krista Nuuttila, Vantaa

Koulutusosio 2. Toiminta eri ympäristöissä

Torstai 2.11. kello 12.00–13.00

Kouluttaja: Pekka Mertala

Webinaarissa opitaan tuntemaan ja käyttämään tarkoituksenmukaisesti sekä monipuolisestilapsen varhaiskasvatusta ja esiopetusta koskevia digitaalisia palveluja ja sovelluksia.

 • Miten ja mitä digitaalisia ympäristöjä hyödynnetään osana lapsen kasvun ja oppimisen tukea?
 • Näin digitaalisia palveluja käytetään pedagogisessa dokumentoinnissa
 • Mistä löytää lapsille laadukasta sisältöä niin käyttäjälähtöisyyden kuin pedagogiikannäkökulmasta?

Kello 13.00–13.30

Case: QR-koodit käytössä (mediataitokoulu.fi)

Kouluttaja: Alanen Kristiina, Hyvinkää

Koulutusosio 3. Tuottaminen

Torstai 14.12. kello 12.00–13.00

Kouluttaja: Laura Koponen

Webinaarissa käsitellään seuraavia aiheita:

 • Miten lapsen kielen kehitystä, sekä kehittyvää kirjoitus- ja lukutaitoa tuetaan digitaalisten ympäristöjen avulla + harjoitellaan leikillistä lukemista ja kirjoittamista
 • Näin tehdään omia ja yhteisiä digitaalisia tuotoksia, kuten videoita, kuvia sekä kirjoja laajan tekstikäsityksen mukaisesti leikillisesti tutkien ja kokeillen

Kello 13.00–13.30

Case: Tehdään kuva- ja videoprojekteja: näin kuvaat, videoit ja muokkaat yksinkertaisilla toiminnoilla

Kouluttaja: Maiju Syrjälä, Lahti

Koulutusosio 4. Tutkiva ja luova työskentely

Torstai 18.1.2024 kello 13.00–13.45

Kouluttaja: Sini Davies

4.1. Tutkiva työskentely

 • Tutkivat työtavat ja niiden tukeminen
 • Lasten tutkivan työskentelyn teknologiaulottuvuudet
 • Lapsen rohkaiseminen ja motivoiminen digitaalisten teknologioiden monipuoliseen kokeiluun ja itseilmaisuun
 • Lasten kokemusmaailmaan ja aloitteiden hyödyntäminen ja syventäminen teknologiavälitteisessä tutkivassa työskentelyssä
 • Lasten digitaalisen osaamisen ja valmiuksien huomioiminen

Kello 13.45–14.15

Case: Tutkivaan toimintaan kannustavan digiympäristön luominen

Kouluttaja: Kirsi Rehunen, Taipalsaari

4.2. Luova työskentely

Torstai 8.2.2024 kello 13.00–13.45

Kouluttaja: Sini Davies

 • Digitaalinen teknologia oppimisen kohteena ja luovan toiminnan mahdollistajana
 • Lasten uteliaisuuden, ideoinnin ja luovuuden tukeminen
 • Yhdessä oppiminen ja sen tukeminen luovassa työskentelyssä
 • Leikki ja lasten mielikuvituksen rikastaminen

Kello 13.45–14.15

Case: Näin teet teknologiaa ja digitaalisia ympäristöjä hyödyntäviä pidempikestoisia tutkimusprojekteja

Kouluttaja: Kirsi Rehunen, Taipalsaari

Koulutusosio 5. Vastuullisuus ja turvallisuus sekä oman kehittämistyön esittely pienryhmissä

Keskiviikko 20.3. kello 12.00–14.00

Kouluttaja: Laura Koponen 

 • Näin keskustellaan vanhempien kanssa digitaalisista palveluista, digitaalisten ympäristöjenkäytöstä ja henkilötietojen käsittelystä
 • Henkilökunnan vastuu tietosuojasta ja lasten tuotosten julkaisussa, lapsen yksityisyyden suoja
 • Digitaalisten palveluiden ja sovellusten tarkoituksenmukainen käyttö osana lapsen arkea (ruutuaika, vaikutus lapsen uneen/päivärytmiin/oppimiseen), aikuisen “digimallin ja -asenteen” merkitys
 • Miten kiinnittää huomiota digitaalisten palvelujen turvallisuuteen?
 • Lasten tutustuttaminen turvalliseen toimintaan digitaalisissa palveluissa: miten opetat turvallisen toiminnan perusperiaatteet
 • Miten keskustelet lapsen kanssa ikärajoista ja niitä ohjaavista symboleista ja rajoitusten merkityksistä ikätasoisesti

Osaamisportfolioista nostettujen tehtävien esittely (60 min)

Ilmoittautuminen
Ajankohta

27.9.2023–20.3.2024

Hinta
Maksuton

!

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmään kuuluville maksuton.

Koulutus järjestetään yhdelle 60 hengen ryhmälle. Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.

Ota yhteyttä
Sari Saarinen
+358 50 4794761
sari.saarinen@hyplus.fi
Vera Rahkonen
+358 50 594 9800
vera.rahkonen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista