Koulutusten maksamisessa saattaa esiintyä häiriöitä
Kortti- ja pankkimaksutavat eivät välttämättä toimi kaikilla asiakkaillamme. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Dialogisuuden monimuotoiset menetelmät johtamisessa (5 op)

Johtamisen toimintaympäristö on entistä kompleksisempi, ja samaan aikaan johtajan tulisi tukea henkilöstöään kehittymisessä ja uudistumisessa. Miten tämä jännite on ratkaistavissa? Miten dialogi ja siihen liittyvät menetelmät rakentavat uutta, vaikuttavampaa johtamista? Valmennuksessa lähestytään intensiivisesti omaa johtajuutta monimuotoisin työvälinein. Toiminnallisissa lähiopiskelupäivissä simuloidaan johtamista sekä tuodaan oman, todellisen toimintaympäristön keskeiset kysymykset näkyviin, työstettäviksi ja ratkaistaviksi. 

Ajankohta

28.9.–2.11.2022

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Helsinki
Hinta
1 950  (+alv/vat 24%)
(yht. 2 418 )

”Inhimillinen pääoma vivuttaa tehokkaasti henkilöstötuottavuutta ja tarjoaa kustannustehokkaan tuottavuustekijän. Sen esteitä voidaan poistaa vaikuttamalla työelämän laatutekijöihin”, kirjoittaa kouluttaja Pia Lappalainen HY+:n blogissa.

Hyöty ja keskeiset tavoitteet

Johtaminen vaatii jatkuvaa uudistumista sekä uuden oppimista. Moderni ihmisten johtaminen rakentuu osallistavalle ja dialogiselle otteelle.

Valmennuksessa:

 • saat menetelmiä ja lähestymistapoja siihen, miten kohdata ja ratkoa johtamishaasteita dialogisissa tilanteissa
 • päivität omaa johtamistapaasi kestävään johtamiseen
 • ymmärrät, miten rakentaa yhdessä ohjautuvaa organisaatiota ja mitä esihenkilöltä odotetaan ihmisten johtajana
 • kasvatat rohkeutta omaan johtamiseesi.

Valmennuksessa lähestytään intensiivisesti omaa johtajuutta monimuotoisin työvälinein. Lähiopiskelupäivissä simuloidaan johtamista sekä tuodaan oman, todellisen toimintaympäristön keskeiset kysymykset näkyviin, työstettäviksi ja ratkaistaviksi.

Koulutus tarjoaa arjen työkaluja omaan käytännön esihenkilötyöhön sekä ihmisten johtamisen paradokseihin: miten motivoida rutiineihin ja samanaikaisesti ruokkia luovuutta ja innovatiivisuutta; miten huolehtia rakenteista samalla kun pitäisi varmistaa tunneilmasto; miten yhdistää empatia, myötätunto ja tulos.

Keskeinen sisältö 

 • Johtamisen murroksen äärellä: kestävä johtaminen ja sen tulokset yksilöissä, tehokkuusajattelun perinteistä uusiin organisaatioihin, miten johtamisen paradigmat vaikuttavat omaan johtamiseen, systeeminen näkökulma organisaatioon ja dialoginen organisaatio
 • Moderni ihmisten johtaminen, itseohjautumisen ja yhdessäohjautumisen rakentaminen   
 • Johtajana kokonainen ihminen
 • Toimijuuden rakentuminen ja vahvistuminen työyhteisössä
 • Johtaminen identiteettityönä sekä työidentiteettien johtaminen
 • Dialogi ryhmissä 
 • Dialogi johtamisessa
 • Etäjohtaminen ja dialogi
 • Kehityskeskustelut kohtaamona sekä kehityskeskustelun muut uudet muodot
 • Myötätunto ja -into innovatiivisuuden johtamisessa
 • Oman rohkeuden vahvistaminen

Kenelle  

Koulutus on suunnattu kehittämis- ja kehityshaluisille asiantuntijoille sekä esihenkilöille, jotka haluavat kehittää osaamistaan johtajuudessa.

Koulutus sopii sekä yritysten että valtion, kunnan tai muiden organisaatioiden johto-, esihenkilö- tai asiantuntijatehtävissä toimiville. Koulutus soveltuu myös esihenkilötehtäviin hakeutuville ja esihenkilön urapolkua suunnitteleville.

Suosituksena on vähintään kolmen vuoden työkokemus asiantuntija- tai esihenkilötehtävistä.

Toteutus

Koulutus sisältää:

 • ennakkotehtävän ja oman oppmis-/kehittymistarvekartoituksen 
 • kolme toiminnallista lähiopiskelupäivää: 28.9., 19.10. ja 2.11.2022 klo 9─16
 • kaksi tunnin webinaaria lähiopiskelupäivien välissä: Etäjohtaminen ja dialogi  ja Myötätunto ja -into innovatiivisuuden johtamisessa (ajankohta ilmoitetaan pian)
 • opiskelupäivien väliin sijoittuvia ja omaan työhön liittyviä välijakson tehtäviä.

Koulutuksessa hyödynnetään vuorovaikutteista oppimista, valmentavaa otetta ja fasilitoivaa työskentelyä lyhyiden asiantuntija-alustusten ohella.

Koulutuksessa käytetään webinaarijärjestelmää ja opiskelun ja oppimisen tukena verkko-oppimisalustaa, jossa osallistujat pääsevät myös keskustelemaan ja jakamaan teemaan liittyviä aiheita keskenään.

Korona-tilanteen vielä niin vaatiessa opiskelupäivät voidaan järjestää etäyhteyden välityksellä.

Kouluttajat/valmentajat

Toisena pääkouluttajana toimii Salme Mahlakaarto (FT, THM, PDO, työnohjaaja), joka on erikoistunut työyhteisöjen, johtamisen ja yksilöiden tukemiseen identiteettityön keinoin (ID). Hän on kehittänyt erityisesti toimijuuteen (Agency) ja työidentiteettien vahvistumiseen liittyviä valmennuksia sekä ollut mukana monissa toimijuusjohtamisen hankkeissa organisaatioissa. Moniin hankkeisiin on liittynyt myös johtamisen uudistamisen ja haastavien tilanteiden coachingprosesseja. ID Mahlakaarrossa on kehitetty digitaalisia työkaluja toimijuuden vahvistumiseen (IDentifio, ID Mosaic). Lisäksi Salme Mahlakaarto kouluttaa valmentajia työidentiteettien tukemiseen (ID Valmentaja®).

Toisena pääkouluttajana toimii kouluttaja ja konsultti Outi Ihanainen-Rokio (FT), joka on erikoistunut asiantuntijaorganisaatioiden johtamiseen. Hänellä on 10 vuoden kokemus henkilöstöjohtamisesta sekä osaamisen kehittämisen johtamisesta ja hänen kautensa  Helsingin yliopiston organisaatioviestinnän työelämäprofessorina päättyi vuoden 2021 lopussa. Ihanainen-Rokiolla on ammatillisen opettajan pätevyys ja hän on erikoistunut e-oppimiseen. Hän toimii johdon valmentajana ja liiketoiminta-muotoilijana Growthsetters Oy:n osakkaana työelämäprofessuurin ohella. Ihanainen-Rokio on toteuttanut kymmeniä palvelumuotoilutyöpajoja, joissa tyypillisesti kirkastetaan organisaation strategiaa, palvelupolkuja ja kohderyhmien tavoittamista. Lisäksi hän on erikoistunut johtoryhmien kompetenssien kehittämiseen erityisesti ilmiöpohjaisen johtamisen ja kompleksisuuden teemoista. Ihanainen-Rokio opettaa johtamista ja viestintää myös JSBE:ssä sekä Helsinki School of Businessissa (Helbus).

Toisen ja kolmannen lähipäivän välisessä webinaarissa (1─1,5 h) toimii kouluttajana Maanpuolustuskorkeakoulun suorituksen johtamisen ja työyhteisön konfliktinhallinnan dosentti ja LUT-yliopiston esimiesviestinnän dosentti Pia Lappalainen. Hän on tekniikan tohtori ja englanninopettaja. Lappalainen väitteli tuotantotalouden alalta tunneälykkäästä johtamisesta vuonna 2012. Viime vuodet hän on julkaissut tutkimuksia työn imusta, dialogisesta johtamisesta, sovun johtamisesta ja henkilöstötuottavuudesta. Lappalainen toimii myös HY+:ssa työyhteisösovittelukoulutuksen johtajana.

Lähipäivässä kolme vierailee Jenni Spännäri (TT), joka on tutkija ja kouluttaja Helsingin yliopistossa. Spännäri on paneutunut myötätunnon, myötäinnon ja innovatiivisuuden kysymyksiin sekä viisauteen työelämässä ja organisaatioissa. Hän on myös yksi Viisaus – käyttäjän opas ja Myötätunnon mullistava voima -kirjojen kirjoittajista. Spännäri on ollut CoPassion-hankkeessa kehittämässä uutta mallia myötätunnosta ja innovatiivisuudesta.

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 1950 euroa + alv. 
Hinta sisältää lähiopiskelupäivien opetuksen/valmennuksen, ohjauksen ja ohjatun verkkotyöskentelyn välijaksolla, opiskelumateriaalin, verkkoympäristön käytön opiskelun aikana sekä lähiopiskelupäivien aamu- ja iltapäiväkahvit. Ruokailu- ja mahdollisista majoituskustannuksista osallistujat vastaavat itse.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 30.8.2022. 

Varaamme oikeuden muutoksiin.
 
Lisätietoja moduulista ja asiakaskohtaisista räätälöidyistä toteutuksista

Marianne Terkki-Mallat
Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+
KM, asiakkuuspäällikkö, johtaminen
marianne.terkki-mallat@hyplus.fi
050 4150520

Ilmoittautuminen
Ajankohta

28.9.–2.11.2022

Hinta
1 950  (+alv/vat 24%)
(yht. 2 418 )

!

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 30.8.2022. Tervetuloa mukaan!
Ota yhteyttä
Marianne Terkki-Mallat
+358 50 415 0520
marianne.terkki-mallat@hyplus.fi
Vera Rahkonen
+358 50 594 9800
vera.rahkonen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koulutusten maksamisessa saattaa esiintyä häiriöitä
Kortti- ja pankkimaksutavat eivät välttämättä toimi kaikilla asiakkaillamme. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!