Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Avaimia ohjaukseen

Oppivelvollisuuden laajentuessa ohjauksen merkitys korostuu.  Ohjaus koskee kaikkia kouluyhteisön aikuisia. Miten ohjata nuoria parhaiten oppimisessa, opiskelussa ja kasvussa eteenpäin? Miten oppilaitoksen ohjauksellinen toimintakulttuuri tukisi käytännön tasolla parhaiten ohjauksen toteutumista? Tässä koulutuksessa pääset vahvistamaan omaa ohjausosaamista sekä oppilaitosten ohjauksellista toimintakulttuuria. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmään kuuluville maksuton.

Ajankohta

1.4.2022–30.4.2023

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Helsinki, Tampere, Pori
Hinta
Maksuton

TAVOITTEET

Koulutuksen tavoitteena on syventää osallistujien osaamista dialogisessa ja vuorovaikutuksellisessa ohjauksessa ja ohjaustarpeiden tunnistamisessa sekä tarjota työvälineitä opetus- ja ohjaustyöhön oppijan toimijuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa oppilaitosten ohjauksellista toimintakulttuuria.

TOTEUTUS

Koulutus toteutetaan kolmelle ryhmälle (3 kertaa 25 henkilöä): Helsinki + Osaava Satakunta + Tampereen seutu

Koulutus sisältää jokaiselle koulutusryhmälle omat lähityöskentelypäivät (1+1 lähipäivää per koulutusryhmä) sekä kaikille yhteisiä verkkotapaamisia/webinaareja.

Lisäksi koulutukseen sisältyy etätehtäviä ohjauksen käytäntöjen ja rakenteiden kehittämiseksi. Tehtäviä työstetään ja reflektoidaan koulutuksen aikana muodostetuissa oppimistiimeissä, yhteisissä tapaamisissa sekä omassa oppimispäiväkirjassa. Tehtävistä syntyneitä oivalluksia ja ideoita dokumentoidaan yhteiseen verkkoympäristöön ja osittain hankkeen julkiseen blogiin.

KOHDERYHMÄ

Koulutus on suunnattu opetus- ja opiskeluhuoltohenkilöstölle yläkoulussa ja lukiossa. Tavoitteena on, että samasta oppilaitoksesta osallistuu 2–3 osallistujaa osaamisen jakamiseksi ja työyhteisön käytänteiden kehittämiseksi yhdessä.

KOULUTUSOSIOT

1. Osio: Ohjaustaidot ja ohjaajana kehittyminen

Toteutus: 1 lähipäivä + etätehtävät 

 • pe 1.4.2022 Helsingin ryhmän lähiopetuspäivä klo 9–16
 • ti 5.4 Tampereen ryhmän lähiopetuspäivä klo 9–16
 • ke 6.4.2022 Porin ryhmän lähiopetuspäivä klo 9–16

Koulutuspäivän ohjelma:

 • Orientaatio kokonaisuuteen ja ryhmäytyminen 
 • Oppimistiimien muodostaminen 
 • Ohjaajuuden lähtökohtia ja ohjaajana kehittyminen: ohjaus oppimisen ohjaamisena; ohjaus kognitiivisten taitojen kehittämisenä, uskomusjärjestelmän muokkaamisena ja itsesäätelyn tukemisena; ohjatun oppimiskokemuksen 12 elementtiä

Etäjaksolla aloitetaan oma oppimis- ja reflektiopäiväkirja, joka toimii koko prosessin aikaisena itsearviointina ja tukee kurssin suorittamista ja henkilökohtaisten merkitysten löytämistä. 

2. Osio: Ohjausta tukeva toimintakulttuuri  
  
Toteutus: Webinaarit (3 x 3h) + osallistavaa työskentelyä verkossa oppimistiimeissä    

 • Webinaari 1, ti 10.5.2022 klo 13–16: oppivelvollisuuslainsäädäntö (laajennettu oppivelvollisuus), velvollisuudet, ohjauksen vastuut (Piritta Sirvio, OKM)
 • Webinaari 2, ma 5.9.2022 klo 13–16: millainen oppilaitoksen toimintakulttuuri tukee ohjausta, moniammatillinen yhteistyö (Heli Pesonen ja Hanna Nuutinen, Itä-Suomen yliopisto)
 • Webinaari 3, to 6.10.2022 klo 13–16: yhteisöllisen ohjausvastuun korostaminen – mitä tarkoittaa, kuka ohjaa, miten ja ketä? (Mira Kalalahti, Turun yliopisto)

Koulutusosiossa työskentelyyn sisältyy oman koulun ohjaussuunnitelman tarkastelua, arviointia ja työstämistä sekä reflektointia.
  
3. Osio: Dialoginen ja vuorovaikutuksellinen ohjaus

Toteutus: 1 lähipäivä + etätehtävät

 • ma 7.11.2022  Helsingin ryhmän lähiopetuspäivä klo 9–16
 • ti 8.11.2022 Tampereen ryhmän lähiopetuspäivä klo 9–16
 • ke 9.11.2022 Porin ryhmän lähiopetuspäivä klo 9–16

Dialoginen ja vuorovaikutuksellinen ohjaus, (Päivi Nilivaara, Tampereen yliopisto)

 • Dialogi ohjauksen työvälineenä
 • Tunteet ohjaustyössä
 • Ohjaajan tilannetaju ja resilienssi
 • Dialogiharjoituksia

Etäjaksolla on dialogisuuskirjallisuuteen tutustumista ja dialogitreenit oppimistiimeissä.
    
4. Osio: Ohjaus ja tulevaisuuden oppiminen 

Toteutus: ennakko-orientaatio + webinaarit (2 x 3h) + osallistavaa työskentelyä verkossa oppimistiimeissä 
 
Osiossa keskitytään oppijoiden oman toimijuuden kannalta keskeisiin tulevaisuuden oppimisen taitoihin: ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen tukemiseen sekä laaja-alaisen osaamisen kehittämiseen sekä niiden ohjaukseen

 • Webinaari 1, vko 49 (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin): Tulevaisuuden oppiminen ja laaja-alainen osaaminen sekä niiden tukeminen (Päivi Nilivaara, Tampereen yliopisto)  

Etäjaksolla kokeillaan omassa työssä tulevaisuustyökaluja ohjauksen välineenä (esim. Tulevaisuusverstas, Delfoi tai Tulevaisuustaajuus) oppilaiden/opiskelijoiden kanssa. Kokeilun kokemuksia jaetaan tiimissä ja oppimispäiväkirjassa.

 • Webinaari 2, vko 2–3 vuonna 2023 (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin): Miten tukea ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja sekä opiskelustrategioita? (Päivi Nilivaara, Tampereen yliopisto)  

Etäjaksolla syvennetään osaamista ajattelurutiinien käytössä ohjauksen ja opetuksen työvalineinä sekä tehdään ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja ohjaavan opettajan itsearviointi. Havaintoja käsitellään dialogissa oman oppimistiimin kanssa.  
 
5. Osio: Ohjaus ja hyvinvointi

Toteutus: Webinaarit (3 x 3h) + osallistavaa työskentelyä verkossa oppimistiimeissä

 • Webinaari 1, kevätlukukausi 2023 (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin): Ohjauksen ja uraohjauksen sekä koulutustavoitteiden liittyminen hyvinvointiin ja opintojen keskeyttämispäätöksiin? (Mira Kalalahti, Turun yliopisto)
 • Webinaari 2, kevätlukukausi 2023 (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin): Miten tunnistetaan henkilökohtaisen oppilaanohjauksen tarve? Miten tunnistaa syrjäytymisvaarassa olevat? (Helena Kasurinen)

Toivo ja resilienssi ohjaustyössä (Helena Kasurinen)

 • Webinaari 3, yhteenveto ja reflektointi, kevätlukukausi 2023 (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin): Opitun arviointia ja yhteenvetoa 

ILMOITTAUTUMINEN JA PERUUTUSEHDOT

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen täydennyskoulutusta ja kohderyhmälle maksuton. Ilmoittautumalla sitoudut koulutuspäiviin osallistumiseen ja koko koulutuskokonaisuuden suorittamiseen (8 op).

Luethan nämä ilmoittautumisohjeet: 

Tavoitteena on, että samasta oppilaitoksesta osallistuu 2–3 osallistujaa työyhteisön käytänteiden kehittämiseksi yhdessä. Kirjaa siis mahdollisen työparin nimi/työryhmän jäsenten nimet ilmoittautumislomakkeelle. HUOM! Myös työparin/muiden ryhmän jäsenten täytyy tehdä oma ilmoittautuminen itse ajoissa, jotta mahtuu mukaan koulutukseen

Koulutukseen ilmoittaudutaan oheisella verkkolomakkeella. Koulutus järjestetään kolmelle ryhmälle. Ilmoittautuminen päättyy 6.3.2022 tai aiemmin, mikäli koulutus on täynnä. Ilmoitamme kaikille ilmoittautuneille koulutukseen pääsystä ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Ilmoittautumislomake: Helsingissä järjestettävä koulutusryhmä, maks. 25 osallistujaa

Ilmoittautumislomake: Tampereella järjestettävä koulutusryhmä, maks. 25 osallistujaa

Ilmoittautumislomake: Porissa järjestettävä koulutusryhmä, maks. 25 osallistujaa

Koulutus on kohderyhmään kuuluville maksuton, mutta esimerkiksi sijaiskuluista vastaa osallistuja itse.
 
Osallistujille maksuttomien koulutusten peruutus- ja keskeyttämisehtona on, jos osallistuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai osallistuja jättää osallistumatta koulutukseen ilman pätevää syytä, peritään toimistomaksuna 80 euroa. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset. Esteen sattuessa ilmoittautuneen osallistujan voi myös vaihtaa.

 

Ilmoittautuminen
Ajankohta

1.4.2022–30.4.2023

Hinta
Maksuton

!

Koulutus on Opetushallituksen tukemaa opetustoimen täydennyskoulutusta ja osallistujille maksuton.

Koulutukseen ilmoittaudutaan oheisella verkkolomakkeella. Koulutus järjestetään kolmelle ryhmälle. Ilmoittautuminen päättyy 6.3.2022 tai aiemmin, mikäli koulutus on täynnä. 

Ilmoittautumislomake: Helsingissä järjestettävä koulutusryhmä

Ilmoittautumislomake: Tampereella järjestettävä koulutusryhmä

Ilmoittautumislomake: Porissa järjestettävä koulutusryhmä
Ota yhteyttä
Anne Burman
+358 50 415 0538
anne.burman@hyplus.fi
Anja Loikkanen
+358 50 588 0754
anja.loikkanen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>