Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Arjen lääkehoidon haasteet

Asiakkaan luona kotihoidossa ratkotaan päivittäin hyvin monenlaisia lääkehoitoon liittyviä ongelmia. Usein hoitaja joutuu tekemään päätökset itsenäisesti paikan päällä. Tähän verkkokoulutukseen on koottu kattavasti kotihoidossa usein esiin nousevia kysymyksiä. Pääset syventämään osaamistasi muun muassa lääkehaitoista, lääkitysmuutosten toteuttamisesta, lääkehoidon tehon seurannasta ja lääkkeiden poikkeavasta annostelusta (esim. lääkkeiden murskaamisesta). Koulutus on jatkuvasti saatavilla ja sen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen tai erikseen sovittavana ajankohtana.

Ajankohta

Joustava aloitus

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Koulutus järjestetään kokonaan verkossa
Hinta
150€ + alv. 24 %
(yht. 186 €)

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kotihoidossa, hoito- ja hoivakodeissa, ryhmäkodeissa, asumisyksiköissä ja -palveluissa sekä vastaavissa työympäristöissä työskenteleville lähi- ja sairaanhoitajille, jotka toteuttavat työssään lääkehoitoa. Koulutus sopii myös esim. kotihoidon kanssa työskentelevälle apteekin henkilöstölle perehdytykseksi siitä, millaisiin asioihin yhteistyössä ja lääkeneuvonnassa kannattaa kiinnittää huomiota. Koulutus sopii yksittäiselle hoitajalle täydennyskoulutukseksi, mutta erinomaisesti myös koko työpaikan yhteiseksi koulutukseksi ja lääkehoitoprosessin kehittämisen tueksi.

Tavoitteet ja kuvaus

Verkkokoulutuksen tavoitteena on vahvistaa ja syventää hoitajien lääkehoitoon liittyvää osaamista käytännön hoitotyössä usein esiin nousevissa aiheissa:

  • lääkeiden annostelu nielemisvaikeuksista kärsivälle asiakkaalle
  • lääkkeiden murskaaminen ja lääkemurskan antaminen asiakkaalle
  • lääkelaastareiden käyttöön liittyvät ongelmat ja oikea käyttö
  • lääkehoidon seuranta: mitä pitäisi seurata ja milloin pitäisi ottaa yhteyttä lääkäriin
  • lääkitysmuutosten toteuttaminen
  • milloin lääkehoitoa seuratessa kannattaa epäillä lääkehaittaa


Koulutuksen rakenne

Koulutus toteuteutetaan kokonaan verkossa. Asiantuntijat käsittelevät kotihoidon lääkitysongelmia sekä verkkoluentojen, luettavan materiaalin että käytännön esimerkkien ja tehtävien kautta. Näin pääset soveltamaan opittua heti käytäntöön ja miettimään, miten oman työpaikan lääkehoitoprosesseja voisi kehittää. 
 
Koulutuksen asiantuntijat

FaT Maarit Dimitrow on tehnyt väitöskirjansa iäkkäiden lääkehoidon riskien havainnoinnista ja hallinnasta moniammatillisena yhteistyönä. Lisäksi hänellä on Lääkehoidon arvioinnin asiantuntijuus.

 

Proviisori, tohtorikoulutettava Terhi Toivo valmistelee parhaillaan väitöskirjaa iäkkäiden lääkehoidon riskienhallinnasta. Hänellä on myös lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyys.

 

Molemmat asiantuntijat ovat työskennelleet laajasti yhteistyössä kotihoidon henkilöstön kanssa. Tästä yhteistyöstä on kertynyt hyvä käsitys siitä, millaisiin lääkitysongelmiin hoitajat kaipaavat lisää osaamista ja millaisilla arjen teoilla lääkehoitoa voidaan toteuttaa turvallisemmin. Dimitrow ja Toivo ovat myös luoneet uusia toimintamalleja ja työkaluja lääkehoidon arviointiin. 

Koulutuksen aloittaminen

Koulutuksen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen tai erikseen sovittavana ajankohtana. Mikäli haluat aloittaa koulutuksen muuna ajankohtana, lähetä tieto toivomastasi aloitusajankohdasta sähköpostitse: asiakaspalvelu@hyplus.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

Joustava aloitus

Hinta
150€ + alv. 24 %
(yht. 186 €)

!

Koulutuksen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen tai erikseen sovittavana ajankohtana. Koulutuksen materiaalit ovat käytössä 2 kuukautta.  Koulutuksen suorittamiseen menee aikaa noin 4 tuntia.
Ota yhteyttä
Sanna Konttinen
+358 50 4773098
sanna.konttinen@hyplus.fi
Leena Reini-Sievänen
+358 50 415 0532
leena.reini-sievanen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>