Haku apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutukseen

Hakukelpoisuus

Aptekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus on tarkoitettu proviisorin tai farmaseutin tutkinnon suorittaneille.

Koulutuksen aikana tulee olla mahdollisuus työskennellä tai tehdä yhteistyötä oman erikoistumisalan mukaisessa työpaikassa oppimistehtävien hyväksyttävää suorittamista varten.

Residenssiopintopolkuun hakevien muut hakuedellytykset ovat:

 • Valittu erikoisala: suuntautumisen tulee olla mahdolllista nykyisessä työpaikassa tai olemassa olevassa yhteistyöorganisaatiossa
 • Opiskelijan on mahdolllista työskennellä erikoisalalla yhteensä kaksi vuotta opintojen aikana
 • Yhteistyöyksikön, kuten osaston, ja esimiehen tulee puoltaa ja tukea hakua sekä koulutusta
 • Organisaation tulee sitoutua koulutukseen. Organisaation tulee luoda ohjausryhmä (esim. esimies, erikoislääkäri, osastonhoitaja), jonka kanssa opintoja suunnittellaan koko koulutuksen ajan.

Hakeminen

Hakuaika syksyllä 2020 alkavaan koulutukseen on 7.1.-30.4.2020

Helsingin yliopiston järjestämään koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake (aukeaa haun avautuessa).

Hakemuksen lisäksi tarvitaan alla olevat dokumentit sähköpostitse toimitettuna osoitteeseen kristiina.kosola@helsinki.fi. Todistukset voi toimittaa suojattuna sähköpostina käyttämällä yliopiston suojauspalvelua osoitteessa https://securemail.helsinki.fi:

 1. Proviisorin tai farmaseutin tutkintotodistus
 2. Kaikki todistukset, joiden perusteella hakija katsoo saavansa valintapisteitä
 3. Residenssiopintopolkuun hakevilta esimiehen kirjallinen puolto koulutukselle, josta käy ilmi edellä kuvattujen hakuedellytysten toteutuminen

Kaikki todistukset tulee toimittaa kerralla, pdf-muodossa viimeiseen hakupäivään mennessä. Toimittamattomia todistuksia ei pyydetä jälkikäteen eikä huomioida opiskelijoita valittaessa.

Voit hakea Itä-Suomen yliopiston opiskelijaksi täältä.

Valintaperusteet

Helsingin yliopiston apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutukseen valitaan korkeintaan 20 opiskelijaa, joista 3 valitaan residenssiopintopolkuun. Jos hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, sovelletaan osallistujien valinnassa seuraavia valintaperusteita:

 1. työkokemus haettavalta erikoistumisalalta
  * työkokemus laillistettuna proviisorina tai farmaseuttina viiteen vuoteen asti
  ..(1 piste/vuosi, korkeintaan 5 pistettä)
  * kansainvälinen työkokemus farmaseutiksi valmistumisen jälkeen
  ..(1 piste/työskentelykuukausi, korkeintaan 4 pistettä)
 2. luottamustoimet apteekki- ja sairaalafarmasian alalla viimeisen 5 vuoden aikana
  * luottamustoimet farmasian kansallisissa tai kansainvälisissä järjestöissä
  ..(1 piste/luottamustoimivuosi, korkeintaan 3 pistettä)
  * luottamustoimet sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillisissa työryhmissä
  ..(1 piste/luottamustoimivuosi, korkeintaan 3 pistettä)
 3. erikoistumista tukeva täydennyskoulutus viimeisen 5 vuoden ajalta (korkeintaan 10 pistettä):
  * korkeakoulutasoinen täydennyskoulutus 1 piste/opintopiste
  * muu täydennyskoulutus (0,25 pistettä/1 opintopäivä; opintopäivä vähintään 6 tuntia kurssitodistuksen perusteella)
  * kouluttajana toimiminen korkeakoulutasoisessa täydennyskoulutuksessa
  ..(0,25 pistettä/koulutustunti/aihe; todistuksen perusteella)
 4. tieteellinen aktiivisuus viimeisen 5 vuoden ajalta (korkeintaan 10 pistettä)
  * julkaistu artikkeli tieteellisessä julkaisusarjassa (5 pistettä/artikkeli)
  * julkaistu artikkeli ammattilehdessä (ei vertaisarvioitu; 2 pistettä/artikkeli)
  * suullinen esitys ammatillisessa seminaarissa tai kongressissa (1 piste/esitys)
  * posteri seminaarissa tai kongressissa (1 piste/posteri)
  * patentti (1 piste/patentti)

  Maksimipistemäärä on 35 pistettä. Koulutukseen voi hakea myös pelkän tutkintotodistuksen perusteella vaikka yllä kuvattuja valintapisteitä ei hakijalle olisi kertynytkään. Hakijoiden edellytetään hakemuksessaan laskevan pisteytettävien ansioidensa tarkka määrä huolellisesti. Pisteet tarkistetaan ilmoitetun perusteella. Kaikki pisteytettäväksi ehdotettu tulee todistaa, mm. työtodistukset nykyisestä ja aiemmista työpaikoista, koulutuksista ja julkaisuluettelo. Kaikki todistukset tulee toimittaa kerralla, pdf-muodossa viimeiseen hakupäivään mennessä. Toimittamattomia todistuksia ei pyydetä jälkikäteen eikä huomioida valinnassa.

Erikoistumiskoulutuksiin valitaan kiintiöiden mukaiset määrät hakukelpoisuusehdot täyttäviä opiskelijoita kokonaispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Pisteiden mennessä tasan asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen kohdan 1 perusteella. Mikäli tämän jälkeen hakijoita on tasapisteissä, asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen kohdan 2 pistemäärän perusteella ja edelleen tarvittaessa kohdan 3 ja 4 perusteella.

Virallisen päätöksen opiskelijaksi hyväksymisestä tekee farmasian tiedekunnan valintalautakunta erikoistumiskoulutusten vastuuhenkilöiden esityksestä. Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan opiskelijalle sähköpostitse.

Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+

PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingin yliopisto

Vaihde: 0294 1911


Yhteystiedot

Meistä

Tietosuoja

HY+ Moodle


Siirry tilaamaan uutiskirje!


Koulutusta organisaatioille

Räätälöidyissä koulutuksissamme käytössänne on koko maailma. Tilaa mitä tarvitset, me toimitamme. Voit myös pyytää meiltä apua, jolloin selvitämme organisaatiosi koulutustarpeet ja ehdotamme kehittämiskohteita. Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte.

Koulutukset yrityksille

Koulutukset julkissektorille

Iskikö tiedonjano?

Kiinnostuitko uuden oppimisesta?
Haluatko pitää osaamisesi ajan tasalla ja virkistyä ammatillisesti?

Kyllä! Haluan lisää tietoa!