Suomalaisen Työn Liitto on poliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon järjestö, johon kuuluu yli 4000 erikokoista yritys- ja yhteisöjäsentä. Liitto toimii Suomessa tehtävän työn arvostuksen ja menestyksen puolesta toteuttamalla tutkimuksia ja viestimällä aktiivisesti, hallinnoimalla ja kehittämällä suomalaisesta työstä kertovia merkkejä sekä toteuttamalla jäsenyhteisöjensä kanssa projekteja ja markkinointikampanjoita.

Suomalaisen Työn Liitto sai valmennuksesta välineitä työyhteisön kehittämiseen

Suomalaisen Työn Liiton työhyvinvointikyselystä ilmeni työntekijöiden kokevan työtehtävien priorisointiongelmia. Kyselyn tuloksista nousi esiin myös useamman työntekijän riittämättömyyden tunne ja kokemus siitä, että omia työtehtäviä ei ehdi tehdä joko määritellyssä ajassa tai riittävän hyvin. Lisäksi oman työn hallinnassa koettiin kyselyn perusteella olevan puutteita.

Suomalaisen Työn Liitossa päätettiin alkaa kehittää henkilöstöä puutteellisiksi koetuilla osa-alueilla. Liitossa päädyttiin HY+:aan, joka oli yrityksenä ennestään tuttu. ”HY+ osoittautui myös sisällöllisesti parhaaksi”, kertoo Suomalaisen Työn Liiton hallintopäällikkö Erja Antell kehittämiskumppanin valinnasta.

Suomalaisen Työn Liiton hallintopäällikkö Erja Antell
Suomalaisen Työn Liiton hallintopäällikkö Erja Antell

HY+ toteutti Suomalaisen Työn Liitolle keväällä 2019 valmennuksen Itsensä johtamisesta, ajankäytön hallinnasta ja tehokkaista kokouskäytännöistä. Valmennuksen tavoitteena oli tarjota osallistujille tiedon ja itse tekemisen kautta käytännön työkaluja omaan hyvinvointiin ja ajanhallintaan. Lisäksi osallistujat opettelivat tunnistamaan tekijöitä ja tilanteita, joissa työ ja arki aiheuttavat stressiä ja ajanhallinta on koetuksella. Tarkoituksena oli antaa konkreettisia kehitysideoita myös koko työyhteisön hyödyksi.

Valmennukseen osallistui Antellin mukaan koko liiton henkilökunta. Valmennuskokonaisuus oli jaettu kolmeen päivään, ja valmennuspäivien välissä osallistujat suorittivat välitehtäviä. ”On hyvä, että valmennuksien väliin jäi aikaa pohtia ja kirkastaa asioita”, kuvailee Antell valmennuskokemusta. ”Henkilökunnaltakaan en kuullut, että tässä mallissa olisi mitään moitittavaa, ennemminkin päinvastoin”, hän lisää.

Antellin mukaan HY+:n valmennuksesta saatiin välineitä työyhteisön kehittämiseen. ”Olemme laatineet yhdessä työpaikan säännöt. Niiden avulla pyritään ratkaisemaan ongelmia, joita valmennuksessa tuli esille”, hän kertoo. Esimerkiksi kokouskäytöntöihin, työrauhan antamiseen ja erilaisiin kommenttipyyntöihin reagointiin on Antellin mukaan kehitetty uusia käytäntöjä valmennuksen pohjalta.

”Tällä hetkellä olemme nyt sillä tiellä, että uusia käytäntöjä otetaan käyttöön ja muistutellaan asioista itseämme ja välillä myös työkavereita”, Antell kuvailee valmennuskokonaisuuden jälkeisiä tunnelmia Suomalaisen Työn Liitossa. ”Yhteistyö sujui oikein hyvin ja kouluttaja oli erinomainen sekä asiantunteva”, Antell kiteyttää kokemuksensa HY+:n kanssa työskentelystä.

Kiinnostuitko yhteistyöstä? Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Tutustu myös muihin koulutuksiin ja valmennuksiin, joita olemme viime aikoina toteuttaneet asiakkaillemme.

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy

PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingin yliopisto


Yhteystiedot

Meistä

Tietosuoja

Saavutettavuus

HY+ Moodle


Siirry tilaamaan uutiskirje!


Koulutusta organisaatioille

Räätälöidyissä koulutuksissamme käytössänne on koko maailma. Tilaa mitä tarvitset, me toimitamme. Voit myös pyytää meiltä apua, jolloin selvitämme organisaatiosi koulutustarpeet ja ehdotamme kehittämiskohteita. Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte.

Koulutukset yrityksille

Koulutukset julkissektorille

Iskikö tiedonjano?

Kiinnostuitko uuden oppimisesta?
Haluatko pitää osaamisesi ajan tasalla ja virkistyä ammatillisesti?

Kyllä! Haluan lisää tietoa!