Kulttuuriympäristöstä hyvinvointia ja elinvoimaa

Menneiden aikojen tarinat ja kiehtovat kertomukset kuljettelevat kuulijan historian havinaan. Mutta tämä kulttuurihistoriallisesti merkittävä perimätieto on muutakin kuin ainutlaatuisia anekdootteja aiemmasta elämästä; se taipuu hyödynnettäväksi myös nykyhetken ja -yhteiskunnan tarpeisiin.
Kulttuuriympäristöstä hyvinvointia ja elinvoimaa -hankkeen tavoitteena on kehittää ja lisätä tarinoiden hyödyntämistä nykyisen liiketoiminnan edistämisessä. Työpajoissa työstetään yhdessä alueen yritysten kanssa sitä, miten ja millaisen pohjan tarinallisuus antaa liiketoiminnalle. Lisäksi selvitetään ja kokeillaan internetin ja ennen kaikkea sosiaalisen median mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Tarinoita ja kuvia tulee tietoisesti kerätä ja tallentaa, mutta dokumentoinnin lisäksi hankkeessa pohditaan sitä, millaisin eri keinoin kertyvää aineistoa voidaan hyödyntää. Historia ja historiallinen ympäristö kuten myös kuvat ja kertomukset nivovat nykyisen yritystoiminnan yhteisölliseen muistiin ja sitä kautta rakentavat yhteisön yhteistä identiteettiä.

Kulttuuriympäristöstä hyvinvointia ja elinvoimaa -hanke toteutetaan Vanhan Vääksyn alueella yhdessä Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistyksen kanssa. Mukana hankkeessa on myös Lahden ammattikorkeakoulu, joka toteuttaa tietopankin ja Kulttuuriympäristöohjelman päivittämisen. Rahoittajana toimii Maaseudun kehittämisrahasto Päijänne-Leader.

Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+

PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingin yliopisto

Vaihde: 0294 1911


Yhteystiedot

Laskutustiedot

Meistä

Koulutusta organisaatioille

Räätälöidyissä koulutuksissamme käytössänne on koko maailma. Tilaa mitä tarvitset, me toimitamme. Voit myös pyytää meiltä apua, jolloin selvitämme organisaatiosi koulutustarpeet ja ehdotamme kehittämiskohteita. Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte.

Koulutukset yrityksille

Koulutukset julkissektorille


Iskikö tiedonjano?

Kiinnostuitko uuden oppimisesta?
Haluatko pitää osaamisesi ajan tasalla ja virkistyä ammatillisesti?

Kyllä! Haluan lisää tietoa!