Julkisia vai yksityisiä lääkäripalveluja eläkeläisille? (VANTTERA-tutkimus)

Julkisia vai yksityisiä lääkäripalveluja eläkeläisille? Tutkimus Kelan maksamien sairaanhoitokorvausten merkityksestä ikääntyneiden päijäthämäläisten terveyden hoidossa (VANTTERA-tutkimus)

Yhteistyössä Kelan tutkimusosaston kanssa toteutettavan VANTTERA-tutkimuksen tavoitteena on koota aiempaa kattavampaa tietoa ikääntyvän väestön terveyspalvelujen käytöstä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Hanke jakautuu kahteen tutkimusosioon. Ensimmäisessä osiossa (ensisijainen vastuu Helsingin yliopistolla) tarkastellaan terveyspalvelujen käytössä tapahtuneita muutoksia 2000-luvulla ja käytön jakautumista julkisen ja yksityisen sektorin kesken. Toisessa tutkimusosiossa (ensisijainen vastuu Kelalla) analysoidaan Kela-korvausten ja muiden tekijöiden vaikutusta on yksityisten lääkäripalvelujen kysyntään.

Tutkimus on osa Ikihyvä Päijät-Häme -seurantatutkimusta, ja siinä tukeudutaan Ikihyvä-tutkimuksessa jo kerättyyn kyselyaineistoon (vuosilta 2002–2012) ja terveyspalvelujen käyttöä kuvaaviin rekisteritietoihin. Aineistoa täydennetään ja päivitetään syksyllä 2015 toteutettavalla, Ikihyvä-tutkimuksen osanottajille lähetettävällä postikyselyllä ja asiantuntijahaastatteluilla.

Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+

PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingin yliopisto

Vaihde: 0294 1911


Yhteystiedot

Laskutustiedot

Meistä

Koulutusta organisaatioille

Räätälöidyissä koulutuksissamme käytössänne on koko maailma. Tilaa mitä tarvitset, me toimitamme. Voit myös pyytää meiltä apua, jolloin selvitämme organisaatiosi koulutustarpeet ja ehdotamme kehittämiskohteita. Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte.

Koulutukset yrityksille

Koulutukset julkissektorille


Iskikö tiedonjano?

Kiinnostuitko uuden oppimisesta?
Haluatko pitää osaamisesi ajan tasalla ja virkistyä ammatillisesti?

Kyllä! Haluan lisää tietoa!