eLene4work – Learning to learn for new digital soft skills for employability

eLene4work-hanke tukee korkeakouluopiskelijoita kehittämään yleisiä työelämätaitojaan (soft skills), joita tarvitaan jo nyt – ja varsinkin tulevaisuuden työelämässä. Hankkeessa selvitetään avoimien Mooc-verkkokussien (Massive Open Online Course) sekä muiden avointen oppimisresurssien mahdollisuuksia pienentää kuilua korkeakouluopiskelun ja työelämän välillä mm. oppimaan oppimisen taitojen ja digitaalisten työelämätaitojen kehittämisen kautta. Hankkeen aikana tehdään yhteistyötä yliopisto-opettajien ja -opiskelijoiden kanssa

Edellisen lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä työelämän edustajien kanssa ja ohjataan heitä hyödyntämään nuorten työntekijöiden digitaalista osaamista. Tuemme yrityksiä tunnistamaan digitaalisia taitoja, joilla olisi arvoa heidän liiketoiminnalleen, esimerkiksi taidot toimia yhteistyössä verkossa, digitaalinen viestintä, sosiaalinen verkosto-osaaminen ja sosiaalisen median tehokas käyttö. Hankkeen tuloksena on luotu opiskelijoille yleisten ja digitaalisten työelämätaitojen itsearviointiväline ja materiaaleja, joiden avulla on mahdollista tunnistaa ja hyödyntää omia taitoja paremmin niin työnhaussa kuin työelämässä.

eLene4work –hankkeessa toimii 11 eurooppalaista korkeakouluyksikköä. Hanke on rahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ ohjelmasta. Lisätietoja hankkeesta: http://elene4work.eu/.

Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+

PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingin yliopisto

Vaihde: 0294 1911


Yhteystiedot

Laskutustiedot

Meistä

Koulutusta organisaatioille

Räätälöidyissä koulutuksissamme käytössänne on koko maailma. Tilaa mitä tarvitset, me toimitamme. Voit myös pyytää meiltä apua, jolloin selvitämme organisaatiosi koulutustarpeet ja ehdotamme kehittämiskohteita. Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte.

Koulutukset yrityksille

Koulutukset julkissektorille


Iskikö tiedonjano?

Kiinnostuitko uuden oppimisesta?
Haluatko pitää osaamisesi ajan tasalla ja virkistyä ammatillisesti?

Kyllä! Haluan lisää tietoa!