FI | SV | EN

Uudistumiskykyinen jatkuvan oppimisen organisaatio

Saat koulutuksesta näkökulmia ja menetelmiä organisaation monimutkaisten ongelmien lähestyimiseen sekä siihen, miten kytkeä ihmiset mukaan muutokseen osallistavasti, motivoivasti ja eettisesti. Koulutus on osa HY+johtamisohjelmaa, josta saat kasvuvoimaa ja rohkeutta johtamisen muuttuvaan maastoon! Voit osallistua myös vain kyseiseen koulutukseen. Koulutus voidaan toteuttaa myös asiakaskohtaisena räätälöitynä tilauksena.

Ajankohta

4.12.2023–9.1.2024

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Helsinki (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Hinta
1 900  (+alv/vat 24%)
(yht. 2 356 )

Erinomaisen suorituskyvyn edellytyksenä on johtamis- ja toimintakulttuuri, joka tukee perustehtävän suorittamista. Ainoastaan tiedostamalla johtamis- ja toimintakulttuurin dynamiikan, on sitä mahdollista muuttaa ja kehittää haluttuun suuntaan. Jotta organisaatio voisi erinomaisella tasolla saavuttaa sille asetetut tavoitteet, ei riitä, että sen ulkoisesti havaittavia toimintoja kehitetään.

HYÖDYT JA TAVOITTEET

Koulutusmoduulista saat näkökulmia ja menetelmiä siihen, miten lähestyä organisaatioiden kompleksisia ongelmia ihmisten kautta sekä miten kytkeä ihmiset mukaan muutokseen osallistavasti, motivoivasti ja eettisesti. Koulutuksessa organisaatioita ja niiden johtamista tarkastellaan havaittavissa olevaa toimintaa syvällisemmästä näkökulmasta. 

Organisaatiot eivät ole vain havaittavia asioita ja toimintoja, vaan sen jäsenten sosiaalisesti konstruoimaa todellisuutta. Modulissa tarkastellaan, miten päivittäinen johtamistoiminta ja organisaation jäsenten sille antamat merkitykset muokkaavat vallitsevaa johtamis- ja toimintakulttuuria ja miten luodaan modernia oppivaa yhteisöä. 

Tässä koulutuksessa opit: 

 • Päivittämään strategista henkilöstöjohtamista kestävyyskulmasta.
 • Tunnistamaan ja rakentamaan erilaisia tapoja oppivan organisaation luomiseksi.
 • Tunnistamaan keinoja, miten kytkeä yhteen yksilöiden ja ryhmien oppimista luodaksesi uudistumiskykyä organisaatioon 
 • Mitä on muotoiluajattelu ja miten sitä voidaan soveltaa organisaation muutoksen aikaansaamiseksi.

SISÄLLÖT

 • Systeemisyys toimintakulttuurina 
 • Kulttuuriparadigman olettamukset ja historialliset juuret 
 • Symbolis-tulkinnallinen näkökulma organisaatioihin ja niiden johtamiseen 
 • Johtamiskulttuuri ja organisaation toimintakulttuurin muutos 
 • Moderni osaamisen johtaminen yksilön, ryhmien ja organisaation tasoilla sekä työssäoppimisen uudet muodot 
 • Ikäjohtaminen ja elinikäiset urat, rekrytointi ja onboarding rakentamassa työn merkityksellisyyttä 
 • Muotoiluajattelusta uudistumisvoimaa 
 • Teemoja painotetaan ryhmän oppimistarpeiden mukaan. 

TOTEUTUS JA RAKENNE

 • Kaksi (2) kokonaista valmennuspäivää 4.12.2023-9.1.2024, joihin kytkeytyy lyhyitä asiantuntija-alustuksia ja harjoituksia sekä valmentavaa ja vuorovaikutteista yhteispohdintaa ja -kehittämistä erilaisissa kokoonpanoissa. Hyödynnetään käänteistä oppimista, jossa teemoihin perehdytään ennakolta ja valmennuspäivissä oivalletaan ja kehitetään yhdessä. 
 • Ennakko- ja välityöskentelyä valmennusjaksojen välissä sekä mahdollinen jälkitehtävä: osallistujat pohtivat, työstävät ja harjoittelevat omia ja valmennukseen liittyviä keskeisiä teemoja yhdessä erilaisissa kokonpanoissa. 
 • Koulutuksessa hyödynnetään opiskelun ja oppimisen tukena webinaarijärjestelmää ja verkko-oppimisalustaa, jossa osallistujat pääsevät myös keskustelemaan ja jakamaan teemaan liittyviä aiheita keskenään. 
 • Lähitoteutus Helsingissä (Sairastapauksissa tai vastaavissa on mahdollisuus osallistua myös etänä, mutta lähiosallistumista suositellaan.) 

VALMENTAJAT

Koulutuksen johtajana sekä prosessinvetäjänä ja valmentajana toimii Outi Ihanainen-Rokio (FT). Ihanainen-Rokio on toiminut Helsingin yliopiston organisaatioviestinnän työelämäprofessorina ja on perehtynyt asiantuntijaorganisaatioiden johtamiseen niin tutkimuksessaan kuin työurallaan. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus henkilöstöjohtamisesta sekä osaamisen kehittämisen johtamisesta. 

Tapio Lahtero (KT, dosentti, konsultti, eMBA) toimii harjoittelukoulujen johtavana rehtorina Helsingin yliopistossa ja hänen tutkimusalueinaan ovat johtamis- ja toimintakulttuuri, strateginen johtaminen ja jaettu johtaminen pedagogisen johtamisen lisäksi. Lahtero on toiminut mukana myös koulutusviennissä ja johtanut johtamisen koulutuksia.

VTT ja sosiaalialipsykologian professori Nelli Hankonen vierailee koulutusmoduulissa webinaarin tai videon kautta. Hän on erikoistunut motivaation, elämäntapamuutoksen ja motivoimistyylien tematiikkaan. Hankosen johtamissa hankkeissa on tutkittu ihmisten käyttäytymisen muutoksen ja motivaation prosesseja muun muassa liikuntaan, käsihygieniaan ja työhyvinvointiin liittyen. Viime vuosina hänen ryhmänsä on tutkinut ihmisten omatoimista tottumusten muutosta ja itsemotivoinnin onnistumisen edellytyksiä.

HINTA JA ILMOITTAUTUMINEN

Jos olet ilmoittautunut opiskelemaan koko HY+johtamisohjelmaan, sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen koulutusmoduuleihin. Jos haluat osallistua vain tähän moduuliin, ilmoittaudu mukaan tällä sivulla olevan ilmoittaudu-painikkeen kautta 9.11.2023 mennessä. 

Moduulin hinta on 1 900 euroa + alv 24 % (yhteensä 2 356 euroa). Hinta sisältää valmennuspäivät kahvitarjoiluineen, lähiopiskelupäiviin liittyvien ennakko-, väli- ja jälkitehtävien ohjauksen ja ryhmäkohtaisen palautteen, opiskelumateriaalin sekä verkko-oppimisalustan ja mahdollisen webinaarijärjestelmän käytön koulutuksen aikana. 

Yksittäisissä moduuleissa osallistuja voi kuljettaa läpi moduulin siihen liittyviä pienempiä kehittämisen kysymyksiä ja työstää moduulikohtaisia harjoituksia kytkien ne oman työn tai organisaation kehittämiseen. Yksittäisiin moduuleihin ei kuulu Valmentavan johtajan ydintaidot 360 -arviointia ja palautetta, Kestävyyden avaimet -kirjaa, isomman kehittämishankkeen/Lab-työskentelyn ohjausta eikä coachausta/sparrausta, mutta jos tulet myöhemmin mukaan kokonaisuuden suorittajaksi, saat edellä mainitut edut mukaan oppimisprosessisi jatkoon. 

Varaamme oikeuden koulutusmoduulia koskeviin muutoksiin ja hinnan tarkistamiseen arvonlisäveron muuttuessa.

RÄÄTÄLÖIDYT TOEUTUKSET ORGANISAATIOILLE

Teemme aihealueesta myös yritysten ja julkishallinnon asiakkaille räätälöityjä, eri pituisia toteutuksia. Sopii myös johtoryhmille. Jos haluat tilata toteutuksen omalle organisaatiollesi, ota yhteyttä: 

Marianne Terkki-Mallat 
Liiketoiminta-alueen päällikkö, Johtaminen 
050 415 0520 
marianne.terkki-mallat@hyplus.fi 

Marianne Terkki-Mallat (KM) on systeeminen business coach, työnohjaaja, valmentaja ja kehittämisasiantuntija, joka toimii johtamisen liiketoiminta-alueen päällikkönä HY+:ssa. Hän on perehtynyt johtamisen erilaisiin kysymyksiin ja ollut mukana monien erilaisten monimuoto-, etä- ja hybridikoulutusten ja valmennusten suunnittelussa ja toteutuksessa.

Registration
Ajankohta

4.12.2023–9.1.2024

Hinta
1 900  (+alv/vat 24%)
(yht. 2 356 )

!

Jos haluat osallistua vain tähän koulutusmoduulin, ilmoittaudu mukaan 9.11.2023 mennessä.

Jos olet ilmoittautunut koulutuskokonaisuuteen HY+johtamisohjelma – rohkeutta kestävään johtamiseen, sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen tähän koulutusmoduuliin.
Ota yhteyttä
Marianne Terkki-Mallat
+358 50 415 0520
marianne.terkki-mallat@hyplus.fi


Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista