FI | SV | EN

Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) koulutus, 3 op (kevät 2023)

Turvallisen säteilyn käytön edellytyksenä on, että säteilyä käyttävillä ja myös muulla tavoin toimintaan osallistuvilla työntekijöillä on tehtäviensä vaatima koulutus ja asiantuntemus. Tämä koulutus tarjoaa säteilylain mukaisen säteilyturvallisuusvastaavan koulutuksen teollisuuden ja tutkimuksen säteilytoimintaan seuraavilla osaamisaloilla: umpilähde- ja röntgentoiminta (muu kuin hiukkaskiihdyttimien käyttö tutkimuksessa ja radionuklidien tuotannossa) sekä avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokassa 3; avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokissa 1 ja 2; luonnonsäteilylle altistava toiminta. Koulutus soveltuu myös täydennyskoulutukseksi säteilyturvallisuusvastaaville ja muille säteilyn kanssa toimiville. Todistukset myöntää Helsingin yliopisto.

Ajankohta

1.5.–31.5.2023

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Lähiopetuspäivä (29.5.): Kumpulan kampus, Helsinki
Hinta
1 250  (+alv/vat 24%)
(yht. 1 550 )

Säteilyturvallisuusvastaavalla on oltava toimintatyyppikohtaisen osaamisalan mukainen pohjakoulutus, säteilysuojelukoulutus sekä riittävä työkokemus. Säteilyturvallisuusvastaavan kelpoisuudesta säädetään säteilylain 41 §:ssä ja säteilyturvallisuusvastaavan toimintatyyppikohtaisista osaamisaloista, osaamisvaatimuksista ja työkokemuksesta Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ionisoivasta säteilystä. Toiminnanharjoittajan on varmistettava työn alkaessa, että työntekijän pätevyys täyttää annetut vaatimukset.

Tämä koulutus tarjoaa säteilylain mukaisen säteilyturvallisuusvastaavan koulutuksen teollisuuden ja tutkimuksen säteilytoimintaan seuraavilla osaamisaloilla:

 • umpilähde- ja röntgentoiminta (muu kuin hiukkaskiihdyttimien käyttö tutkimuksessa ja radionuklidien tuotannossa) sekä avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokassa 3
 • avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokissa 1 ja 2
 • luonnonsäteilylle altistava toiminta

Koulutuksen käytyään osallistuja:

 • tuntee osaamisalansa kannalta keskeiset asiat ionisoivan säteilyn lähteistä, säteilyn vaikutuksista, säteilyn mittausmenetelmistä sekä säteilysuojelun perusperiaatteista ja säteilylainsäädännöstä 
 • kykenee tunnistamaan, arvioimaan ja minimoimaan säteilyn käytön riskejä sekä toteuttamaan ja valvomaan työpaikoilla tarvittavat säteilysuojelu- ja turvajärjestelyt yhteistyössä säteilyasiantuntijan kanssa.

Voit tutustua säteilyn käyttäjän ohjeisiin tarkemmin Säteilyturvakeskuksen (STUK) sivustolla ja säteilylakiin Finlexin sivulla.

KENELLE

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti teollisuudessa ja tutkimuksessa toimiville säteilyturvallisuusvastaavan kelpoisuutta tarvitseville henkilöille. Koulutus soveltuu myös muille säteilyn käyttäjille sekä täydennyskoulutukseksi säteilyturvallisuusvastaaville.

TOTEUTUS JA AIKATAULU

Koulutuksen laajuus on kolme opintopistettä ja siihen kuuluu:

 • verkko-opetusmateriaalin suorittaminen 1.5.–31.5.2023
 • kaksi verkon kautta toteutettua koulutusiltapäivää: ma 8.5. klo 12.00–16.00 ja ma 15.5. klo 12.00–16.00
 • lähiopetuspäivä Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella ma 29.5. klo 9.00–17.00
 • verkkotentti ti 30.5. (kellonaika sovitaan koulutuksen aikana)

Verkkomateriaali koostuu lukumateriaaleista sekä niihin liittyvistä harjoitustehtävistä. Materiaalin suorittamiseen on varattu aikaa neljä (4) viikkoa. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työtä. 

SISÄLTÖ

Koulutus koostuu seuraavista aihealueista: 

 • Ydin- ja säteilyfysiikan perusteet
 • Luonnon säteilylähteet (NORM)
 • Säteilybiologian perusteet
 • Suureet ja yksiköt
 • Säteilyn ilmaisimet
 • Annoslaskenta
 • Suojausten suunnittelu
 • Säteilysuojelun perusperiaatteet ja eettiset näkökohdat
 • Lainsäädäntö ja kansainväliset suositukset
 • Säteilyturvallisuus- ja turvajärjestelyt säteilyn käyttöpaikalla
 • Riskien arviointi
 • Toiminta säteilyturvallisuuspoikkeamissa
 • Turvallisuuskulttuuri ja laadunvarmistus
 • Turvallisuuslupa, johtamisjärjestelmä ja turvallisuusarvio
 • Avo- ja umpilähteiden sekä röntgenlaitteiden käyttö teollisuudessa ja tutkimuksessa

KOULUTTAJAT

Koulutuksen opetuksesta ja ohjauksesta vastaavat Helsingin yliopiston radiokemian ja fysiikan asiantuntijat:

 • Yli-insinööri Kerttuli Helariutta, fysiikan osasto
 • Yli-insinööri Merja Blomberg, fysiikan osasto 
 • Yliopistotutkija Risto Koivula, kemian osasto

Koulutuksen todistukset myöntää Helsingin yliopisto. 

KUSTANNUKSET JA ILMOITTAUTUMINEN

Koulutuksen hinta on 1250 € + alv 24 % (yht. 1550 €). Koulutukseen voidaan ottaa maksimissaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Registration
Ajankohta

1.5.–31.5.2023

Hinta
1 250  (+alv/vat 24%)
(yht. 1 550 )

!

Ilmoittautuminen päättyy 14.4.2023

Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ota yhteyttä
Riitta Aho
+358 50 448 7170
riitta.aho@hyplus.fi
Inka Tarvainen
+358 50 3479539
inka.tarvainen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista