FI | SV | EN

Moninaisuuden johtaminen työn muutoksessa

Moninaisuuden johtamisen tarkastelu ja reflektointi ovat erittäin ajankohtaisia asioita tämän päivän ja tulevaisuuden inklusiivisessa työelämässä. Suomalainen yhteiskunta ja sen seurauksena myös työyhteisöt ovat moninaistuneet arvolähtökohdiltaan ja katsomuksellisesti.  Tänä päivänä harvalla työpaikalla on homogeeninen työntekijäjoukko. Koulutus antaa valmiuksia kohdata ja ratkoa moninaistuvassa työyhteisössä esille nousevia arvokysymyksiä ja uskonnollisia sekä muita katsomuksellisia näkemyksiä johtamisen ja sen kehittämisen näkökulmasta.

Koulutus voidaan myös toteuttaa asiakaskohtaisena räätälöitynä tilauksena.

Ajankohta

13.12.2024–13.2.2025

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Helsinki (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Hinta
1 800  (+alv/vat 24%)
(yht. 2 232 )

Moninaisuuden johtaminen työn muutoksessa –koulutus antaa kattavan käsityksen siitä, miten hyödyntää työyhteisön monimuotoisuutta sekä edistää kasvua ja ymmärtää monimuotoisuuden vaikutuksia ryhmädynamiikkaan. 

HYÖDYT JA TAVOITTEET

 • Hahmotat ja ymmärrät moninaisuuteen liittyviä käsitteitä sekä mahdollisuuksia johtaa ja kehittää moninaisia työyhteisöjä. 
 • Opit hyödyntämään moninaisuudessa ilmenevää rikkautta työyhteisön voimavarana ja kasvun mahdollisuutena.
 • Ymmärrät katsomuksiin liittyviä kysymyksiä, tunnistat niitä sekä saat valmiuksia katsomuksellisen moninaisuuden johtamiseen. 
 • Opit ymmärtämään monimuotoisuuden positiiviset ja negatiiviset vaikutukset ryhmän toimintaan. 
 • Saat keinoja monimuotoisen ryhmän yhtenäisyyden ja inklusiivisuuden tunteen lisäämiseksi. 
 • Opit tuntemaan perus- ja ihmisoikeusjärjestelmää ja sen merkitystä työelämässä, mikä koskettaa jokaista työntekijää, myös johtajaa.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • Moninaisuus käsitteenä  ja moninaisuuden johtaminen (diversity, inclusion, equality)
 • Moninaisuuden herättämät kysymyksenasettelut kuten intersektionaalisuus; kielellinen, kulttuurinen ja katsomuksellinen moninaisuus työyhteisöissä; ikäjohtaminen; sukupuolisensitiivinen johtaminen; yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kysymykset työyhteisössä (case-esimerkkejä ja vierailijoita) 
 • Katsomuksellinen moninaisuus ja sen johtaminen työpaikalla, erilainen ajatusmaailma 
 • Moninaisuuden tarjoamat mahdollisuudet liiketoiminnalle ja yhteiskunnalliselle tuottavuudelle 
 • Moninaisen tiimin potentiaalin hyödyntäminen 
 • Moninaisuus: yhteistyön haasteet ja mahdollisuudet
 • Organisaatioiden yhdistyminen ja uuden yhteisen rakentaminen  
 • Organisaatiofuusiot ja monimuotoinen uusi yhteisö
 • Yhdenvertaisuus ja sukupuolten moninaisuus työelämän rikkautena

Teemoja painotetaan ryhmän oppimistarpeiden mukaan.  

TOTEUTUS JA RAKENNE

 • Kaksi (2) kokonaista valmennuspäivää 13.12.2024 ja 13.2.2025, joihin kytkeytyy lyhyitä asiantuntija-alustuksia ja harjoituksia sekä valmentavaa ja vuorovaikutteista yhteispohdintaa ja -kehittämistä erilaisissa kokoonpanoissa. Hyödynnetään käänteistä oppimista, jossa teemoihin perehdytään ennakolta ja valmennuspäivissä oivalletaan ja kehitetään yhdessä.
 • Ennakko- ja välityöskentelyä valmennusjaksojen välissä sekä mahdollinen jälkitehtävä: osallistujat pohtivat, työstävät ja harjoittelevat omia ja valmennukseen liittyviä keskeisiä teemoja.  
 • Koulutuksessa hyödynnetään opiskelun ja oppimisen tukena webinaarijärjestelmää ja verkko-oppimisalustaa, jossa osallistujat pääsevät myös keskustelemaan ja jakamaan teemaan liittyviä aiheita.  
 • Lähitoteutus Helsingissä (Sairastapauksissa tai vastaavissa on mahdollisuus osallistua myös etänä, mutta lähiosallistumista suositellaan.)

VALMENTAJAT

Professori Arto Kallioniemi toimii akateemisessa johtotehtävässä varadekaanina ja vastaa Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa johtamiseen liittyvistä koulutuksista. Viime vuosina hän on erityisesti keskittynyt moninaisuuden johtamisen tutkimukseen ja opetukseen. Hän toimii lisäksi UNESCO-professorina alueinaan arvot, dialogi ja ihmisoikeudet.

Tutkija, aikuiskouluttaja ja toimittaja Heidi Rautionmaa on toiminut pitkään maailmankatsomukselliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön liittyvissä hankkeissa. Tällä hetkellä hän tekee tutkimusta katsomusdialogisuudesta kasvatuksessa. Hänellä on laaja kansainvälinen kokemus dialogitoimijana ja -kouluttajana myös liike-elämän ja johtajuuden sekä ohjauksen saralla.

Jukka Lipponen vierailee koulutusmoduulin toisessa päivässä. Hän on sosiaalipsykologian vanhempi yliopistonlehtori ja tutkinut pitkään työntekijöiden kokemuksia ja suhtautumista isoihin organisaatiomuutoksiin, kuten fuusioihin ja irtisanomisiin. Lisäksi hän on viime aikoina tutkinut luottamuksen rakentumista esihenkilön ja alaisen välisessä suhteessa sekä uuden organisaatioidentiteetin muodostumista fuusion jälkeisessä tilanteessa.

Liisa Nieminen (OTT, VTM) vierailee koulutusmoduulissa videon välityksellä. Hän on vanhempi yliopistonlehtori ja dosentti Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Hänellä on laaja tutkimus- ja opetuskokemus etenkin perus- ja ihmisoikeuksista. Nieminen on saanut yliopiston Maikki Friberg -palkinnon vuonna 2020 tunnustukseksi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta tekemästään työstä.

HINTA JA ILMOITTAUTUMINEN

Jos olet ilmoittautunut opiskelemaan koko HY+johtamisohjelmaan, sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen koulutusmoduuleihin. Jos haluat osallistua vain tähän moduuliin, ilmoittaudu mukaan ilmoittaudu-painikkeen kautta 10.6.2023 mennessä.

Moduulin hinta on 1 800 euroa + alv 24 % (yhteensä 2 232 euroa). Hinta sisältää valmennuspäivät kahvitarjoiluineen, lähiopiskelupäiviin liittyvien ennakko-, väli- ja jälkitehtävien ohjauksen ja ryhmäkohtaisen palautteen, opiskelumateriaalin sekä verkko-oppimisalustan ja mahdollisen webinaarijärjestelmän käytön koulutuksen aikana.

Yksittäisissä moduuleissa osallistuja voi kuljettaa pienempiä kehittämisen kysymyksiä ja työstää moduulikohtaisia harjoituksia kytkien ne oman työn tai organisaation kehittämiseen. Yksittäisiin moduuleihin ei kuulu Kestävyyden avaimet -kirjaa, isomman kehittämishankkeen Lab-työskentelyn ohjausta eikä coachausta/sparrausta, mutta jos tulet myöhemmin mukaan kokonaisuuden suorittajaksi, saat edellä mainitut edut mukaan oppimisprosessisi jatkoon.  

Varaamme oikeuden koulutusmoduulia koskeviin muutoksiin ja hinnan tarkistamiseen arvonlisäveron muuttuessa.

RÄÄTÄLÖIDYT TOTEUTUKSET ORGANISAATIOILLE 

Teemme aihealueesta myös yritysten ja julkishallinnon asiakkaille räätälöityjä, eri pituisia toteutuksia, jotka sopivat esimerkiksi johtoryhmille. Jos haluat tilata toteutuksen omalle organisaatiollesi, ota yhteyttä: 

Marianne Terkki-Mallat  
Liiketoiminta-alueen päällikkö, Johtaminen  
050 415 0520  
marianne.terkki-mallat@hyplus.fi  

Marianne Terkki-Mallat (KM) on systeeminen business coach, työnohjaaja, valmentaja ja kehittämisasiantuntija, joka toimii johtamisen liiketoiminta-alueen päällikkönä HY+:ssa. Hän on perehtynyt johtamisen erilaisiin kysymyksiin ja ollut mukana monien erilaisten monimuoto- ja hybridikoulutusten sekä valmennusten suunnittelussa ja toteutuksessa.

Registration
Ajankohta

13.12.2024–13.2.2025

Hinta
1 800  (+alv/vat 24%)
(yht. 2 232 )

!

Ilmoittaudu mukaan 1.11.2024 mennessä.

Ota yhteyttä
Marianne Terkki-Mallat
+358 50 415 0520
marianne.terkki-mallat@hyplus.fi
Sari Laurila
+358 50 448 8930
sari.laurila@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista