Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Koulu merkityksellisenä kasvuympäristönä

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa lasten, nuorten ja aikuisten merkityksellisyyden ja osallisuuden kokemista ja hyvinvointia, edistää lapsen oikeuksien toteutumista, ehkäistä kiusaamista ja kouluväkivaltaa sekä vähentää turvattomuuden, uupumuksen ja pahoinvoinnin kokemuksia kouluissa. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksuton.
 

Ajankohta

22.11.2022–30.9.2023

Toteutustapa
Lähiopetus
Paikka
Helsinki
Hinta
Maksuton

Prosessikoulutuksessa osallistujat perehtyvät tutkimusperäiseen tietoon sekä kansallisiin ja kansainvälisiin linjauksiin ja suosituksiin. Koulutuksen punaisena lankana kulkee dialogisuus, luovuus ja systeeminen tarkastelu. Lapsen, nuoren ja vanhemman näkökulma painottuu koulutuksessa. 

Koulutus koostuu neljästä moduulista, jotka käsittelevät merkityksellisiä kohtaamisia, luovuutta, koettelevia kasvatustilanteita ja kumppanuutta. Koulutuksen moniääninen kouluttajatiimi muodostuu tutkijoista, taitelijoista sekä lasten, nuorten ja perheiden tuen järjestämisen ammattilaisista.  

Koulutuksen osallistujat muodostavat kuntakohtaiset tiimit; jokaisesta osallistuvasta kunnasta osallistuu 6–10 osallistujaa, jotka sitoutuvat edistämään koulutuksen teemoja omissa yhteisöissään.

Koulutus järjestetään lähiopetuksena Helsingissä. Osa koulutuspäivien sisällöistä striimataan ja tallennetaan yhteiselle koulutusalustalle, jotta sisältöjä voi hyödyntää kunta- tai koulukohtaisissa arjen kokeiluissa ja kehittämistehtävissä.

KOHDERYHMÄ

Koulutus on suunnattu esi- ja perusopetuksen henkilöstölle. Koulutukseen osallistutaan kuntakohtaisina tiimeinä. Jokaisesta osallistuvasta kunnasta tulisi olla 6–10 osallistujaa.  

TOTEUTUS

Koulutuspäivät sisältävät luentoja, fasilitoitua työskentelyä, toiminnallisia harjoituksia sekä työskentelyä pienryhmissä. Vastuukouluttaja Piia Ruutu on paikalla prosessikouluttajana kaikkina koulutuspäivänä.

Osa luennoista striimataan laajemmalle yleisölle. Osallistuvien kuntien opetustoimen henkilökunta pystyy seuraamaan striimattuja luentoja reaaliaikaisesti. Luennot myös tallennetaan, ja ne ovat osallistujien saatavilla kuukauden ajan.

Kokonaisuus vastaa 8 opintopistettä, ja osallistuja saa todistuksen koulutukseen osallistumisesta. 

Moduuli 1: Merkityksellisiä kohtaamisia koulussa

Päivä 1: 22.11.2022, klo. 9.00–16.00, Helsinki (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin) 

 • Koulutusprosessin aloittaminen, tavoitteet ja käytännön asiat  
 • Dialogisuus ja systeeminen näkökulma 
 • Fasilitoitua työskentelyä 

Päivät 2 ja 3: 7.12.2022, klo. 9.00–16.00 ja 8.12.2022, klo. 8.30–15.30, Helsinki (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin) 

 • Turvallinen kasvuyhteisö 
 • Inklusiivinen koulu ja yhteisöön kuuluminen 
 • Lasten ja nuorten osallisuuden ja toimijuuden tukeminen  
 • Yhteisopettajuus ja Lesson study 
 • Lapsen ja nuoren oppimisen sekä terveen kehityksen ja hyvinvoinnin tukeminen: tutkittuja yksilö- ja ryhmämenetelmiä 
 • Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus

Moduuli 2: Luovuus
Helmikuu 2023

Moduuli sisältää kaksi koulutuspäivää jotka järjestetään peräkkäisinä päivinä Helsingissä, tarkempi ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

 • Taiteelliset ja luovat menetelmät osallisuutta ja hyvinvointia tukemassa 
 • Intuitio, mentalisaatio ja leikin merkitys 
 • Pelillisyys ja digitaaliset ratkaisut  
 • Hip Hop -pedagogiikka  
 • Luovaa työskentelyä  

Moduuli 3: Koettelevat kasvatustilanteet
Toukokuu 2023

Moduuli sisältää kaksi koulutuspäivää jotka järjestetään peräkkäisinä päivinä Helsingissä, tarkempi ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

 • Ratkaisuja ja menetelmiä koetteleviin kasvatustilanteisiin, esimerkiksi Positive Behaviour Interventions and Support, yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu, sovittelu ja Non-Violent Communication  
 • Konfliktit, kiusaaminen ja kouluväkivalta 
 • Mapa-toimintamalli uhka- ja vaaratilanteissa  
 • Kiistanalaisten teemojen käsittely ja radikalisoitumisen ehkäisy koulussa  
 • Rajoittavien ja rankaisevien käytänteiden vähentäminen koulussa  

Moduuli 4: Kumppanuus
Syyskuu 2023

Moduuli sisältää kaksi koulutuspäivää jotka järjestetään peräkkäisinä päivinä Helsingissä, tarkempi ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

 • Kodin ja koulun yhdessä toimiminen: uudenlaisia aloitteita ja käytänteitä  
 • Arjen tuki lapsen ja nuoren kasvuyhteisöissä: systeeminen ja dialoginen näkökulma  
 • Dialoginen verkostoyhteistyö  
 • Koulutusprosessin päättäminen

KOULUTTAJARYHMÄ

 • lehtori Juho Honkasilta
 • muusikko Tuomas Kauhanen
 • professori Elina Kontu
 • dosentti Olli-Pekka Malinen
 • rehtori ja tutkija Birgit Paju
 • erityisluokanopettaja ja väitöskirjatutkija Pauliina Rantavuori
 • taitelija Niina Räty
 • kouluttaja ja sovittelija Julia Saarholm
 • työnohjaaja ja erityiskasvattaja Mika Saatsi
 • Erityisvoimia-yhteisön perustaja ja valmentaja Riikka Seppälä
 • työnohjaaja ja kouluttaja Jarkko Soininen
 • lehtori Kati Sormunen
 • yliopistotutkija Maria Tapola-Haapala
 • kuraattori Emnet Tarer
 • tiimipäällikkö Heikki Turkka
 • asiantuntija ja maavastaava Anna Vaara
 • erityisluokanopettaja, väitöskirjatutkija Katja Vallinkoski
 • Icehearts ry:n toiminnanjohtaja Teemu Vartiamäki

Kouluttajaryhmä täydentyy prosessikoulutuksen myötä.  

Vastuukouluttajana toimii Helsingin yliopiston tutkijatohtori Piia Ruutu. Hän on pitkän linjan erityisluokanopettaja, tutkija, kouluttaja ja työnohjaaja. Ruutu on kouluttanut, työnohjannut ja tehnyt konsultatiivista ohjaustyötä useissa eri organisaatioissa ja hankkeissa, esimerkiksi useissa kunnissa, Opetushallituksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön täydennyskoulutushankkeissa, aluehallintovirastoissa, erilaisissa lastensuojelun yksiköissä, sairaanhoitopiireissä, yhdistyksissä ja kansalaisjärjestöissä.

Registration
Ajankohta

22.11.2022–30.9.2023

Hinta
Maksuton

!

Jokaisen kunnan yhteyshenkilö ilmoittaa kuntansa mukaan koulutukseen sähköpostilla. Ilmoittautuminen 16.10.2022 mennessä. Ilmoittautumiset sähköpostilla Sini Mäkäräiselle (HY+): sini.makarainen@hyplus.fi  

Koulutukseen valitaan osallistujat ilmoittautumisjärjestyksessä.  

Lisätietoja saa myös vastuukouluttaja Piia Ruudulta: piia.ruutu@helsinki.fi, 0503387009 

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksuton. 
Ota yhteyttä
Sini Mäkäräinen
+358 50 4499314
sini.makarainen@hyplus.fi
Anja Loikkanen
+358 50 588 0754
anja.loikkanen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!