FI | SV | EN

Johtajuus-live – visionäärisen, luovan johtajuuden ja asiantuntijuuden tueksi, 3 op (kevät 2024)

Tunnetko neuvottomuutta tai näköalattomuutta tulevan edessä opetusalalla? Toivotko parempia välineitä päätöksentekoon tai epävarmuuden keskellä toimimiseen? Tammikuussa 2024 uuden toteutuksen saa suosittu, uudenlainen OPH:n rahoittama koulutushanke opetustoimen johtajuuden tueksi. Se sisältää kaksi erillistä koulutusryhmää, toisen keväällä ja toisen syksyllä. Koulutus on opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmälle maksutonta. 

Ajankohta

17.1.–9.5.2024

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Verkkokoulutus
Hinta
Maksuton

Koulutuksen avulla kehitettään konkreettisia ja ajantasaisia apuvälineitä johtajuuden vaikeimpien aihealueiden ja tilanteiden tueksi. Yksi johtajan tärkeimmistä taidoista on kokonaisuuksien hahmotuskyky ja luovien ratkaisujen näkökyky.

Miten tehdä päätöksiä, jotka kohdistuvat tulevaan? Miten hyödyntää omaa luovaa ajattelua ja intuitiota älykkäästi? Koulutushanke antaa työkaluja ja vastauksia näihin kysymyksiin sekä tietoa osallistujien täydennyskoulutustarpeista myös Opetushallitukselle. 

KOHDERYHMÄ 

Kohderyhmänä koulutuksessa ovat koulun rehtorit, opettajat ja ohjaustehtävissä toimivat opetustoimen henkilöt perusopetuksessa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, vapaassa sivistystyössä, varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa tai taiteen perusopetuksessa.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja koulutukseen osallistuminen on kohderyhmälle maksutonta. Koulutukseen voivat ilmoittautua vain kohderyhmään kuuluvat.

TAVOITTEET 

Johtajuus-liven tavoitteena on tarjota ajantasaista tukea johtajuuteen ja monimutkaisten ongelmakokonaisuuksien hahmottamiseen. Koulutuksen aikana sinun on mahdollista saada monialaista kannattelua niin päätöksenteon, ongelmanratkaisun, visioinnin kuin uudenlaisten luovien ratkaisujen keksimisen tueksi.

Koulutussisällöt rakennetaan osallistujien akuuttien ja kiperimpien teemojen ympärille. Liikkeelle lähdetään osallistujien anonyymeistä kysymyksistä, joiden inspiroimana online-tapaamisissa rakennetaan yhdessä vierailevien asiantuntijoiden kanssa erilaisia näkökulmia, lähestymistapoja ja ratkaisujen aihioita. Tavoitteena on konkreettisten ja ajantasaisten apuvälineiden kehittäminen johtajuuden vaikeimpien aihealueiden ja tilanteiden tueksi. 

Osallistujat saavat koulutuksesta:  

 • valmiuksia tarkastella muutoksia laajemmasta näkökulmasta 
 • taitoja toimia nopeasti ja tulevaisuusorientoituneesti
 • työkaluja hyödyntää ihmismielen intuitiivisia ja luovia puolia
 • menetelmiä erotella merkityksellisiä havaintoja ja tietoa
 • taitoja hahmottaa uusia kokonaisuuksia ja tunnistaa vanhentunut tieto. 

Osallistuja kuljettaa kehittämiskysymyksiään tutkivan oppimisen otteella läpi koulutuksen ja saa niihin nopeasti tukea ja näkökulmia erilaisin digitaalisin keinoin. Koulutuksen laajuus on kolme (3) opintopistettä.

RAKENNE JA TOTEUTUS 

Koulutus toteutetaan etäkoulutuksena. Esille nousseita kysymyksiä käsitellään puolen päivän online-tapaamisissa, joita on noin kahden viikon välein. Tämän lisäksi on teemoihin liittyvää itsenäistä ja ohjattua välityöskentelyä.

Koulutuksen toteutustapa mahdollistaa joustavan osallistumisen, sillä materiaaleja on mahdollista katsoa, kerrata ja työstää myös itselle sopivina ajankohtina. Kyse on tutkivasta oppimisesta ja yhteisöllisestä tiedon rakentamisesta ajan hermolla olevien teemojen ympärille. 

Koulutus mallintaa asiakaslähtöistä ja oppijakeskeistä työtapaa ja tarjoaa tähän sopivia työkaluja digitaalisessa oppimisympäristössä.

Koulutushanke sisältää kaksi eri koulutusryhmää, tämän ryhmän keväällä 2024 ja toisen ryhmän syksyllä 2024, jonka haku avautuu myöhemmin.

1. ryhmä 18.1.–9.5.2023 – Kevään 2024 online-tapaamiset: 

 • Ke 17.1. klo 13–16 
 • Ti 30.1. klo 13–16 
 • Ke 14.2. klo 13–16 
 • Ti 5.3. klo 13–16
 • Ti 26.3. klo 13–16 
 • Ke 10.4. klo 13–16 
 • Ti 23.4. klo 13–16 
 • Ma 6.5. klo 13–16

Koulutuskokonaisuuden pääkouluttajana ja fasilitaattorina toimii Sisu-tutkija, tekniikan tohtori Elisabet Lahti ja vieraana sekä suunnittelussa on mukana mm. koulutusta kehittämässä ollut intuitiotutkija, taiteen tohtori Asta Raami. Lisäksi vieraina monialainen asiantuntijatiimi.

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN 

Kohderyhmään kuuluminen on edellytys koulutukseen osallistumiselle. Kohderyhmänä koulutuksessa ovat koulun rehtorit, opettajat ja ohjaustehtävissä toimivat opetustoimen henkilöt perusopetuksessa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, vapaassa sivistystyössä, varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa tai taiteen perusopetuksessa.

Ilmoittautuminen on sitova ja sen edellytyksenä on:

 • sitoutuminen koko koulutukseen alusta loppuun 
 • halu ja mahdollisuus käyttää opittua omassa työssä ja työyhteisössä tai verkostoissa. 

Koulutukseen ilmoittaudutaan oheisella hakulomakkeella.

Ilmoittautuminen kevään ryhmään päättyy tiistaina 12.12.2023. Mikäli koulutus tulee täyteen, valitaan kohderyhmään kuuluvat osallistujat ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Registration
Ajankohta

17.1.–9.5.2024

Hinta
Maksuton

!

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 12.12.2023.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmälle maksutonta. Koulutukseen voivat ilmoittautua vain kohderyhmään kuuluvat.

Ota yhteyttä
Sari Laurila
+358 50 448 8930
sari.laurila@hyplus.fi
Vera Rahkonen
+358 50 594 9800
vera.rahkonen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista