FI | SV | EN

HY+johtamisohjelma – rohkeutta kestävään johtamiseen

Uudistu ja luo uutta! HY+johtamisohjelmasta saat kasvuvoimaa ja rohkeutta johtamiseen, ihmisen ja muuttuvan toimintaympäristön vuoropuheluun. Koulutus tarjoaa kokonaiskuvan siitä, mitä on kestävä johtaminen ja erityisesti, mitä on ihmisten kestävä johtaminen. Opit systeemistä otetta ja toimimaan ketterästi kompleksisessa toimintaympäristössä. Ohjelman avulla ymmärrät, miten ihminen motivoituu ja kukoistaa. Tule mukaan tutkimaan, oivaltamaan ja kehittämään yhdessä kestävän johtamisen kysymyksiä. Voit osallistua joustavasti joko koko ohjelmaan tai vain sen yhteen tai useampaan moduuliin. Koulutus ja sen eri moduulit voidaan toteuttaa myös asiakaskohtaisena räätälöitynä tilauksena. Ota yhteyttä! 

Ajankohta

4.12.2023–13.2.2025

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Helsinki (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Hinta
9 900  (+alv/vat 24%)
(yht. 12 276 )

Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat nykyorganisaatioille arvo, kilpailuetu ja välttämättömyys. HY+:n uusi johtamisohjelma on tarkoitettu sinulle, joka haluat saada kokonaiskuvan kestävästä johtamisesta, erityisesti ihmisten kestävästä johtamisesta muuttuvassa toimintaympäristössä. HY+johtamisohjelma keskittyy kestävän johtamisen kysymyksiin ja yhdistää niitä monitieteisesti uudella ja innovatiivisella tavalla.

Kestävyyden käsite rakentuu kolmelle näkökulmalle – ekologiselle, sosiaaliselle ja taloudelliselle – sekä ajatukselle siitä, että nykyisten sukupolvien tehtävä on myös varmistaa ihmisten ja maapallon hyvinvointi tuleville sukupolville maapallon kantokyvyn rajoissa. Johtamisen tehtävä on edistää tätä muutosta organisaatioissa.

Koulutusohjelmassa näkökulma johtamiseen on kokonaisvaltainen. Tutkittu tieto yhdistyy käytäntölähtöisen johtamisotteen kehittämiseen organisaation arjen uudistajana. Ohjelman sisällöt ja toimintatavat kehittävät tulevaisuuden johtamisen tapoja.

HY+johtamisohjelma tukee YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n tavoitteita sekä maaliskuussa 2022 hyväksyttyä kansallista kestävän kehityksen strategiaa.

KENELLE

Ohjelma on suunnattu erityisesti sinulle, joka työskentelet johtajana tai esihenkilönä yrityksessä, julkishallinnossa tai järjestössä. Koulutusohjelma sopii myös johtoryhmille.

KESKEISET HYÖDYT JA TAVOITTEET

 • Tarkistat johtamisnäkemystäsi ja saat rohkeutta johtamiseen.
 • Opit uusia keinoja tulokselliseen johtamiseen muodostamalla kokonaiskuvan kestävyydestä ja siinä erityisesti ihmisten kestävästä johtamisesta.
 • Tarkastelet strategiaa kestävyyskulmasta.
 • Opit hyödyntämään systeemistä otetta ja johtamaan tulevaisuusorientoituneesti monimutkaisessa toimintaympäristössä. 
 • Opit entistä paremmin vaikuttamaan johtamisellasi myönteisesti henkilöstön työtyytyväisyyteen, työntekijäkokemukseen, työyhteisön hyvinvointiin ja asiakastyytyväisyyteen.
 • Kehität organisaatiosi johtamis- ja toimintakulttuuria sekä työntekijöiden moninaisuutta ja uudistumiskykyä.
 • Viestit vaikuttavasti ja osallistavasti sekä opit tekemään riskiarvioita viestintään liittyvistä uhista.
 • Hahmotat kestävän johtamisen toteuttamismahdollisuuksia yhteiskunnan ja verkostojen näkökulmista.
 • Syvennät itsetuntemustasi voidaksesi olla hyvä ja rohkea johtaja, joka mahdollistaa organisaation menestymisen.

SISÄLLÖT JA TOTEUTUS

HY+johtamisohjelman kokonaislaajuus on 15 opintopistettä.

Kokonaisuudessa on seitsemän eri moduulia (2 op / moduuli), joista voit valita itsellesi parhaiten sopivat kuusi moduulia. Jokainen moduuli sisältää kaksi valmennuspäivää, ennakkovalmistautumista sekä välityöskentelyä valmennuspäivien välissä ja jälkeen.

Valmennuksen aikana saat teemoihin liittyvää monitieteistä ja uusinta yliopistollista tutkimustietoa hyödynnettäväksi työhösi. Kokonaisuuden suoritettuasi saat todistuksen ja sähköisen osaamismerkin.

Seuraava ohjelmakokonaisuus starttaa 4.12.2023. (Voit osallistua myös yksittäisiin moduuleihin, ks. lisätiedot alempana.)    
     
Valitse johtamisohjelmakokonaisuuteesi kuusi moduulia seuraavista:  

Ohjelmakokonaisuuden aikana tunnistat ja työstät omaan johtamistyöhösi liittyviä teemoja, joita voivat olla esimerkiksi:

 • kestävyys ja rohkeus
 • tulos ja tavoitteellisuus
 • kompleksisuus, systeemisyys ja monipaikkaisuus
 • asiakas- ja työntekijäkokemus, nopeus ja ketteryys sekä resurssit
 • hyvinvointi ja ihmislähtöisyys
 • uusiutuminen ja oppiminen
 • digitaalisuus

Johtamisohjelmakokonaisuus on muovautuva prosessi, jonka aikana moduulien teemoja ja vierailijoita painotetaan ryhmän oppimistarpeiden mukaan.

Koulutusohjelma kestää kokonaisuudessaan reilun vuoden ja lähiopiskelupäiviä on keskimäärin noin kerran kuussa, mikä mahdollistaa pitkäjänteisen oman työn ja organisaation kehittämisen. Osallistumista koko koulutusohjelmaan suositellaan pitkäjänteisen ryhmäprosessin, ohjauksen ja palautteen saamiseksi. 

Yksittäisiin moduuleihin on mahdollista osallistua myös erikseen, jolloin ilmoittaudut jokaiseen moduuliin erikseen.

Voit aloittaa kokonaisuuden suorittamisen joustavasti rakentaen oman opintopolkusi. Voit aloittaa mistä tahansa moduulista ja hypätä siitä lähtien mukaan myös suorittamaan halutessasi koko koulutusohjelman.

Pääset ilmoittautumaan kokonaisuuteen tällä sivulla olevan ilmoittadu-painikkeen kautta ja valitsemaan sinulle sopivat kuusi moduulia. Yksittäisiin moduuleihin ilmoittaudutaan erikseen eri moduulien esittelyn kautta.    

HY+johtamisohjelma pähkinänkuoressa    
Klikkaa kuvaa, niin näet sen isompana.  

TYÖSKENTELYMUODOT JA OHJAUS    

Osallistujat kehittävät johtajana toimimistaan koko johtamisohjelman ajan kestävyyden eri näkökulmista. Ohjelmassa hyödynnetään monipuolisia oppimisen ja ohjauksen muotoja, joilla tuetaan laadukasta oppimiskokemusta ja vaikuttavuutta.

Osallistujat tekevät ohjelmakokonaisuuden alussa opintosuunnitelman (HOPS / HEKS), joka tukee opintojen tavoitteellisuutta ja vaikuttavuutta. Osallistuja voi hyödyntää myöhemmin mainittavaa coaching-keskustelua myös opintojen suunnitteluun.

Työskentelymuotona opiskelupäivissä on niin sanottu käänteinen oppiminen (flipped learning), jossa tietopohjaisiin asioihin perehdytään etukäteen ja lähipäivissä tutkitaan, oivalletaan ja jaetaan asioita yhdessä ryhmän kanssa hyödyntäen tutkivaa ja kokemuksellista oppimista. Lähiosallistumista suositellaan, mutta tilanteen vaatiessa on mahdollisuus osallistua myös etänä. Opiskelumateriaali on osin suomen-, osin englanninkielistä.

Koulutuskokonaisuuden osallistujat tekevät omaan työhön tai organisaatioon liittyvän kehittämisprojektin tai johtamisinnovaation (3 op). Tähän osallistujat saavat monipuolisesti ohjausta ja sparrausta: Lab-työskentely (”laboratoriomainen työskentely”), jossa sparrausta saa eri kokoonpanoissa sekä valmentajilta että osallistujilta; vertaismentorointi/-sparraus eri osallistujaryhmien kanssa; yksilö- tai pienryhmä-coachaus/sparrausta (2 krt 1 h) ohjelman aikana kehittämishankkeeseen, opintojen suunnitteluun tai johtamisen kysymyksiin osallistujan tarpeesta riippuen.

Osallistuja voi kuljettaa läpi koulutuksen isompaa kehittämiskysymystä tai -hanketta tai eri moduulien kohdalla pienempiä kehittämisen kysymyksiä. Yksittäisiin moduuleihin osallistuvat työstävät moduulikohtaisia harjoituksia kytkien ne oman työn tai organisaation kehittämiseen, mutta ilman Lab-työskentelyä ja coachausta.  HY+johtamisohjelman kokonaisuuteen osallistuvat saavat myös kirjan Kestävyyden avaimet, joka sisältyy opintoihin.

PROSESSINVETÄJÄT JA VALMENTAJAT

Koulutuksen johtajana, prosessinvetäjänä ja valmentajana toimii Outi Ihanainen-Rokio (FT). Ihanainen-Rokio on toiminut Helsingin yliopiston organisaatioviestinnän työelämäprofessorina ja on perehtynyt asiantuntijaorganisaatioiden johtamiseen niin tutkimuksessaan kuin työurallaankin.

Hänellä on yli 10 vuoden kokemus henkilöstöjohtamisesta sekä osaamisen kehittämisen johtamisesta. Tällä hetkellä Ihanainen-Rokio toimii johdon valmentajana ja liiketoimintamuotoilijana Mastos Oy:n osakkaana.

Valmentajana Ihanainen-Rokio toteuttaa osallistavaa yhteiskehittämistä, jossa tyypillisesti kirkastetaan strategiaa, palvelupolkuja, kohderyhmien tavoittamista sekä vastuullisuuden haltuunottoa. Hän on erikoistunut johtoryhmien kehittämiseen erityisesti ilmiöpohjaisen johtamisen ja kompleksisuuden teemoista. Valmennuksen ohella Ihanainen-Rokio opettaa johtamista ja viestintää myös useassa korkeakoulussa. Hänellä on e-oppimiseen erikoistuneen ammatillisen opettajan pätevyys.  

Muita koulutusohjelman valmentajia ja kouluttajia (tarkemmat esittelyt moduulien yhteydessä): 

 • Anne Birgitta Pessi, kirkkososiologian professori ja hyvinvointisosiologian dosentti, Helsingin yliopisto 
 • Jukka Nurminen, tietojenkäsittelytieteen professori, Helsingin yliopisto  
 • Jukka Mähönen, osuuskuntaoikeuden professori, Helsingin yliopisto ja oikeustieteen professori, Oslon yliopisto     
 • Tapio Lahtero, Helsingin yliopiston harjoittelukoulujen johtava rehtori   
 • Jukka Lipponen, sosiaalipsykologian vanhempi yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto 
 • Salme Mahlakaarto, identiteettityöhön erikoistunut valmentaja ja konsultti 
 • Arto Kallioniemi, uskonnon didaktiikan professori, Helsingin yliopisto  
 • Heidi Rautionmaa, väitöskirjatutkija ja projektisuunnittelija, Helsingin yliopisto

Moduulien muita vierailijoita yrityspuolelta ja julkishallinnosta painotetaan ryhmän oppimistarpeiden mukaan.

Coachit

Koko johtamisohjelman suorittavien on mahdollista saada ohjelman aikana 2 x 1 h coachausta. Johtamisohjelman erittäin kokenut coachaus-pooli on esitelty alla.

Raija Salomaa (FT) on senior executive coach & coaching supervisor. Hänelle on ensimmäisenä suomalaisena myönnetty akreditointi toimia EU-instituutioiden johdon coachina. Salomaa on yksi Suomen pisimmälle kouluttautuneista business coacheista, ja hän on väitellyt kansainvälisten johtajien coachingista. Corporate Vision valitsi hänet vuoden johdon coachiksi 2021. Salomaalla on myös EMCC:n korkein mahdollinen coaching-akreditointi, master practitioner (EIA).

Marika Tammeaid (VTT) on ratkaisukeskeinen työnohjaaja, Solution Coach ja kehitysjohtaja. Uuden työelämän kysymykset, oppimismuotoilu ja muutosjohtaminen ovat hänen erityisalaansa. Hän on HY+:n pitkäaikainen yhteistyökumppani ratkaisukeskeisen ajattelun ja toiminnan taitojen kouluttamisessa. Samoin hän on toiminut pitkään ratkaisukeskeisten työnohjaaja- ja johtamiskoulutusten vetäjänä ja työnohjaajana. Tammeaid  on väitellyt julkisen johtamisen metataidoista.

Salme Mahlakaarto (FT, THM, PDO, työnohjaaja) on erikoistunut johtamisen, työyhteisöjen ja yksilöiden tukemiseen identiteettityön (ID) keinoin. Hänellä on pitkä kokemus valmentajana toimisesta erilaisissa organisaatioissa ja työyhteisöissä.

HINTA JA ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittaudu 4.12.2023 alkavaan ohjelmakokonaisuuteen tällä sivulla olevan ilmoittaudu-painikkeen kautta 1.11.2023 mennessä. Yksittäisiin moduuleihin ilmoittaudutaan erikseen eri moduulien esittelyjen kautta.

Koulutuskokonaisuuden hinta on 9 900 euroa + alv 24 % (yhteensä 12 276 euroa). Hinta laskutetaan kuudessa laskutuserässä.

Hinta sisältää valmennuspäivät kahvitarjoiluineen, lähiopiskelupäiviin liittyvien ennakko-, väli- ja jälkitehtävien ohjauksen ja ryhmäkohtaisen palautteen, opiskelumateriaalin, 2 h lisäohjausta asiantuntijalta omaan kehittämishankkeeseen/Lab-työskentelyyn, 2 h coachausta/sparrausta valmennusohjelman aikana oman tarpeen mukaan liittyen kehittämistyöhön, opintojen suunnitteluun tai johtamisen kysymyksiin.

Kokonaisuuden osallistujat saavat myös 2022 ilmestyneen kirjan Kestävyyden avaimet. Kokonaisuuden suorittamisesta saa todistuksen ja sähköisen osaamismerkin.  

Yksittäisiin moduuleihin voi ilmoittautua erikseen ilman, että suorittaa ohjelmakokonaisuutta. Yksittäisissä moduuleissa osallistuja voi kuljettaa pienempiä kehittämisen kysymyksiä ja työstää moduulikohtaisia harjoituksia kytkien ne oman työn tai organisaation kehittämiseen. Yksittäisiin moduuleihin ei kuulu isomman kehittämishankkeen Lab-työskentelyn ohjausta, coachausta/sparrausta eikä kirjaa, mutta jos tulet myöhemmin mukaan kokonaisuuden suorittajaksi, saat edellä mainitut edut mukaan oppimisprosessisi jatkoon. Yksittäisistä moduuleista saa myös todistuksen.

Varaamme oikeuden koulutusohjelmaa koskeviin muutoksiin ja hinnan tarkistamiseen arvonlisäveron muuttuessa.

RÄÄTÄLÖIDYT TOEUTUKSET ORGANISAATIOILLE

Teemme aihealueesta myös yritysten ja julkishallinnon asiakkaille räätälöityjä, eri pituisia toteutuksia, jotka sopivat esimerkiksi johtoryhmille. Jos haluat tilata toteutuksen omalle organisaatiollesi, ota yhteyttä:

Marianne Terkki-Mallat     
Liiketoiminta-alueen päällikkö, johtaminen     
050 415 0520     
marianne.terkki-mallat@hyplus.fi

Marianne Terkki-Mallat (KM) on systeeminen business coach, työnohjaaja, valmentaja ja kehittämisasiantuntija, joka toimii johtamisen liiketoiminta-alueen päällikkönä HY+:ssa. Hän on perehtynyt johtamisen erilaisiin kysymyksiin ja ollut mukana monien erilaisten monimuoto- ja hybridikoulutusten sekä valmennusten suunnittelussa ja toteutuksessa.

Registration
Ajankohta

4.12.2023–13.2.2025

Hinta
9 900  (+alv/vat 24%)
(yht. 12 276 )

!

Ilmoittaudu mukaan 1.11.2023 mennessä.

Ota yhteyttä
Marianne Terkki-Mallat
+358 50 415 0520
marianne.terkki-mallat@hyplus.fi
Sari Laurila
+358 50 448 8930
sari.laurila@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista