Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt HY+ Oy:lle Yhteiskunnallinen yritys -merkin

Helsingin yliopiston rahastojen omistamalle HY+ Oy:lle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeus osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä. HY+ Oy on jatkuvaan oppimiseen ja erilaisiin kehittämispalveluihin erikoistunut yhtiö.

Yhteiskunnallisia yrityksiä voi toimia millä tahansa toimialalla yritysmuodosta riippumatta. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Yhteiskunnallinen yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tai ympäristöongelman ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus.

HY+ Oy suunnit­telee ja tuottaa jatkuvan oppimisen palveluja yhdistämällä Helsingin yliopiston ajankohtaisen tutkimustiedon ja pedagogisen osaamisen käytännön työelämän tarpeisiin. Yhtiö toimii myös kansainvälisillä markkinoilla vieden suomalaista oppimis- ja koulutusosaamista maailmalle yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

– HY+ haluaa vaikuttaa siihen, että maailma olisi parempi paikka elää meille ja seuraaville sukupolville. Yhdessä Helsingin yliopiston osaajien kanssa haluamme edistää oikeudenmukaisuutta, turvallisuutta ja hyvinvointia. Meillä on käytössämme kansainvälisesti arvostetun, monitieteisen yliopistomme uusin tutkimustieto – tulokset, jotka on saavutettu pyrkimällä totuuteen ja kriittiseen ajatteluun. Haemme ratkaisuja, joilla on merkitystä laajemmin yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä. Toiminnastamme saatavat voitot ohjataan Helsingin yliopiston tutkimukseen ja kehitykseen. Yhteiskunnallinen yritys -merkki on meille tunnus tekemistämme valinnoista ja kannustus jatkaa valitsemallamme tiellä, toteaa HY+ Oy:n toimitusjohtaja Marjaana Suutarinen.

– Yhteiskunnallinen yritys -merkin saanut HY+ sekä muut yhteiskunnalliset yritykset rakentavat yhteiskuntaamme hyvien arvojensa kautta ja niillä on suuri vaikutus hyvinvointivaltiomme tulevaisuuteen. Nämä yritykset ratkovat liiketoiminnassaan yhteiskunnallisia haasteita, toimivat vastuullisesti ja tuottavat yhteistä hyvää, joka näkyy hyvinvointina meille kaikille, toteaa Brand Manager Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.

Lisätietoja

Marjaana Suutarinen, Toimitusjohtaja, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy, marjaana.suutarinen@helsinki.fi, 050 448 8788

Niina Ollikka, Brand Manager, Suomalaisen Työn Liitto, niina.ollikka@suomalainentyo.fi, 040 674 8773

Yhteiskunnallinen yritys –merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen (www.yhteiskunnallinenyritys.fi). Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan (www.suomalainentyo.fi).

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy on Helsingin yliopiston rahastojen omistama, jatkuvaan oppimiseen ja erilaisiin kehittämispalveluihin erikoistunut yhtiö. HY+ Oy yhdistää ajankohtaisen tutkimustiedon ja pedagogisen osaamisen käytännön työelämän tarpeisiin, ja sen tavoitteena on tehdä merkityksellistä työtä yksilön, organisaatioiden ja koko yhteiskunnan hyväksi (hyplus.helsinki.fi). HY+ Oy toimii kotimaan lisäksi kansainvälisillä markkinoilla ja vie suomalaista oppimis- ja koulutusosaamista maailmalle (www.hyplusglobal.fi).

 

Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+

PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingin yliopisto

Vaihde: 0294 1911


Yhteystiedot

Meistä

Tietosuoja

HY+ Moodle


Siirry tilaamaan uutiskirje!


Koulutusta organisaatioille

Räätälöidyissä koulutuksissamme käytössänne on koko maailma. Tilaa mitä tarvitset, me toimitamme. Voit myös pyytää meiltä apua, jolloin selvitämme organisaatiosi koulutustarpeet ja ehdotamme kehittämiskohteita. Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte.

Koulutukset yrityksille

Koulutukset julkissektorille

Iskikö tiedonjano?

Kiinnostuitko uuden oppimisesta?
Haluatko pitää osaamisesi ajan tasalla ja virkistyä ammatillisesti?

Kyllä! Haluan lisää tietoa!