Lataa maksuton video-opas maineesta ja maineenhallinnasta

Mikä maine on ja mistä se rakentuu? Yksinkertaisuudessaan maine on se, mitä yrityksestäsi puhutaan ja sanotaan. Maine on olemassa organisaatiosi ulkopuolella, sidosryhmiesi keskuudessa, joten sen hallitseminen ei ole helppoa.

Maineenhallinta on kuitenkin mahdollista, kunhan muistat rakentaa ja huoltaa mainetta suunnitelmallisesti. Hyvä maine vaikuttaa tavoittelemiisi sidosryhmiin enemmän kuin uskotkaan ja ajaa heitä organisaatiosi kannalta parempiin kulutus-, osto- ja sijoituspäätöksiin.

Videoilla Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijatohtori Salla-Maaria Laaksonen avaa maineen rakennuspalikoita ja antaa työkaluja maineenhallintaan.

Katsomalla Maineoppaan opit:

  • ymmärtämään, mistä maine rakentuu ja miten sitä voidaan hallita
  • määrittelemään oman organisaatiosi maineen keskeiset tekijät
  • arvioimaan, miten organisaatiosi mainetta tällä hetkellä rakennetaan, ylläpidetään ja johdetaan
  • varautumaan maineriskeihin skenaariotyöskentelyn avulla

Maineopas pohjautuu CleanDesign maineenrakentaminen -hankkeessa kehitettyihin Mainekortteihin.

Lataa opas täyttämällä alla oleva lomake! Saat Maineoppaan sähköpostiisi neljässä osassa.

Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+

PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingin yliopisto

Vaihde: 0294 1911


Yhteystiedot

Meistä

Tietosuoja

HY+ Moodle


Siirry tilaamaan uutiskirje!


Koulutusta organisaatioille

Räätälöidyissä koulutuksissamme käytössänne on koko maailma. Tilaa mitä tarvitset, me toimitamme. Voit myös pyytää meiltä apua, jolloin selvitämme organisaatiosi koulutustarpeet ja ehdotamme kehittämiskohteita. Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte.

Koulutukset yrityksille

Koulutukset julkissektorille

Iskikö tiedonjano?

Kiinnostuitko uuden oppimisesta?
Haluatko pitää osaamisesi ajan tasalla ja virkistyä ammatillisesti?

Kyllä! Haluan lisää tietoa!