Koulutusviennin uudet online-ratkaisut Helsingin yliopistosta

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy vastaa suomalaisen koulutusosaamisen suureen kysyntään ja edistää koulutusvientiä uusilla online-ratkaisuilla. Verkon välityksellä Suomen korkeatasoista osaamista ja uusinta tutkimustietoa voidaan jakaa yhä suuremmille joukoille ympäri maailmaa.

Koulutusviennin volyymia on pyritty kasvattamaan Suomessa aktiivisesti. Sekä koulutusviennin edistämisen että kansainvälisten asiakkaiden kannalta on merkittävää, että laadukkaiden koulutuspalvelujen saavutettavuutta parannetaan. Verkkokoulutuksia varten opiskelijoiden ei tarvitse matkustaa Suomeen, mikä helpottaa koulutukseen osallistumista ja tekee koulutusviennistä myös ympäristöystävällisempää.

Täydennyskoulutusta opettajille ympäri maailmaa

Suomen koulujärjestelmän tuntemus ja laadukas pedagoginen osaaminen ovat erityisen kysyttyjä maailmalla, joten HY+ tuo markkinoille online-koulutuksia ensisijaisesti opettajien täydennyskoulutustarkoituksiin.

HY+:ssa on tuotettu verkkokoulutuspaketti esi- ja alkuopetusikäisten lasten tiedekasvatukseen. Opetusmateriaalia on kehitetty muun muassa Helsingin yliopiston tutkijatohtori Jenni Vartiaisen kanssa, joka on lasten tiedekasvatuksen edelläkävijöitä.

‒ Tiedekasvatus on äärimmäisen tärkeää aloittaa jo varhaiskasvatusikäisten kanssa. Lapsella on valtaisa luontainen halu ja kyky tutkia ja ihmetellä ympäröivän maailman ilmiöitä. Tätä taipumusta kannattaa vahvistaa, jotta utelias ja tutkiva ote oppimiseen säilyisi läpi elämän. Verkkokoulutuksissa paneudutaan muun muassa tämän luontaisen innon tukemiseen ja lapsen voimaannuttamiseen aktiivisena ja osallistuvana tiedon rakentajana, Vartiainen kuvailee.

Verkkokoulutusten materiaali on suunniteltu opettamaan opettajia samalla tavalla kuin suomalaisissa kouluissa opetetaan oppilaita: tutkivan oppimisen ja luovan tiedonrakentelun periaattein.

Lasten tiedekasvatukseen suunnatun materiaalin lisäksi HY+ lanseeraa Star Lessons ‑verkkokoulutuspaketin, joka on suunnattu kaikkien luokka-asteiden aineenopettajille opetuksen kehittämisen tueksi.

Uudet verkkokoulutukset ovat helposti lokalisoitavissa. Ne suunnitellaan opettajille mielekkäiksi, mikä madaltaa kynnystä itseopiskeluun ja oman opetuksen kehittämiseen.

HY+ tarjoaa opettajankoulutuksen online-ratkaisuja tällä hetkellä paikallisten kumppanien kautta Kiinassa, ja vientiä on tarkoitus laajentaa muille kansainvälisille markkinoille.

 

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy on Helsingin yliopiston rahastojen omistama, jatkuvaan oppimiseen ja erilaisiin kehittämispalveluihin erikoistunut yhtiö. HY+ toimii sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla ja vie suomalaista oppimis- ja koulutusosaamista maailmalle.

Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+

PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingin yliopisto

Vaihde: 0294 1911


Yhteystiedot

Meistä

Tietosuoja

HY+ Moodle


Siirry tilaamaan uutiskirje!


Koulutusta organisaatioille

Räätälöidyissä koulutuksissamme käytössänne on koko maailma. Tilaa mitä tarvitset, me toimitamme. Voit myös pyytää meiltä apua, jolloin selvitämme organisaatiosi koulutustarpeet ja ehdotamme kehittämiskohteita. Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte.

Koulutukset yrityksille

Koulutukset julkissektorille

Iskikö tiedonjano?

Kiinnostuitko uuden oppimisesta?
Haluatko pitää osaamisesi ajan tasalla ja virkistyä ammatillisesti?

Kyllä! Haluan lisää tietoa!