Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Maksuttomat HY+aamut

Tervetuloa HY+aamuihin!

Tältä sivulta löydät koottuna kaikki maksuttomat HY+aamut, joita järjestämme noin kerran kuussa Helsingin yliopiston Tiedekulmassa, sekä uudet webinaarimuotoiset HY+digiaamut. Aiheina ajankohtaisia teemoja seuraavilta aloilta: viestintä ja digitaalisuus; johtaminen ja esihenkilötyö; ohjaus ja valmennus; opetus ja oppiminen sekä hyvinvointi, terveys ja ympäristö. Tutustu tarjontaamme ja ilmoittaudu mukaan.

Haluatko kuulla maksuttomista tilaisuuksistamme ja oman alasi uusimmista koulutusvinkeistä ensimmäisten joukossa? Tilaa uutiskirjeemme täältä.

Tulevat aamukahvit

23.9.2021 HY+digiaamu: Paluu toimistolle – työhyvinvoinnin merkitys poikkeusolojen jälkeen

Mitä paluu lähityöskentelyyn ja uudenlaiseen normaaliin tarkoittaa työhyvinvoinnin näkökulmasta? Mitä asioita tulisi huomioida työhyvinvoinnin vahvistamisessa? Kuinka jokainen voi tukea omaa ja muiden työhyvinvointia? Edellä mainittuja kysymyksiä pohditaan esihenkilötyön, työntekijöiden itsensä sekä työhyvinvoinnin näkökulmista HY+digiaamussa 23.9.2021 klo 8.30–9.30. Tervetuloa mukaan!

Menneet aamukahvit

16.6.2021 HY+digiaamu: Tekoäly ja intuitio kohtaavat. Lataa tallenne >>

Mitä tapahtuu, kun tekoäly ja intuitio kohtaavat? Tekoälyn takana on algoritmeja, jotka rakentuvat yksityiskohtaisesti suunnitelluista tietoa käsittelevistä prosesseista. Intuitio on taas sisäinen näkemys tai mielen tuottama kyky oivaltaa asia välittömästi. Tekoäly ja intuitio nähdään usein toistensa vastakohtana, mutta onko asia todella näin? Näistä kahdesta lähestymistavasta pääset kuulemaan maksuttomassa HY+digiaamussa, tervetuloa mukaan!

15.4.2021 HY+digiaamu: Miksi vastuullisuusviestintä on vaikeaa. Lataa tallenne >>

Olemmeko jo matkalla kohti kestävämpää yritysviestintää? Organisaatioviestinnän työelämäprofessori Outi Ihanainen-Rokio kertoo maksuttomassa HY+digiaamussa Lahden seudulla tehdyn tuoreen tutkimuksen avulla, miten suomalaiset yritykset kokevat vastuullisuusviestinnän ja miltä näyttää yritysten viestinnällinen maturiteetti.

8.4.2021 HY+digiaamu: Lukiolaisten hyvinvointi (osa 2). Lataa tallenne!

Keväällä 2020 kokoonnuimme HY+aamuun pohtimaan lukiolaisten uupumusta. Jatkamme nyt lukiolaisten hyvinvoinnin parissa ja pureudumme lukiolaisten tukeen liittyviin haasteisiin uusien tutkimustulosten valossa maksuttomassa HY+digiaamussa.

6.11.2020 HY+digiaamu: Kohti osaavaa vuorovaikutusta etätöissä. Lataa tallenne!

Mitä on vuorovaikutusosaaminen työelämässä juuri nyt? Puheviestinnän opettaja ja vuorovaikutuksen tutkija Tessa Horila tarkastelee HY+digiaamussa sitä, millaisia viestinnän tietoja, taitoja ja asenteita tarvitaan etäajan työyhteisöviestinnässä. Tilaisuus on maksuton ja toteutetaan etäyhteydellä.

29.10.2020 HY+digiaamu: Dialoginen johtaminen ja tunneälykäs esimiestyö

Tuntuuko siltä, että esimiestyö on muuttunut monimutkaisemmaksi ja vaativammaksi kuin ennen? Onko työyhteisölläsi ristiriitaisia odotuksia johtamisen suhteen? Miten paljon voimavarojasi nämä jännitteet syövät ja kuormittavat? Entä työhyvinvointi? Edellä mainittuja kysymyksiä pohditaan esimiestyön, työtekijöiden itsensä johtamisen sekä yhdessä ohjautumisen näkökulmista HY+digiaamussa 29.10.2020 klo 8.30–9.30.

20.10.2020 HY+digiaamu: Kestävyys organisaation voimavaraksi

Millaisia asioita pitäisi edistää, kun organisaatiot rakentavat kestävämpää toimintaa? Mihin täytyy kiinnittää huomioita, kun tuodaan tutkimustuloksia kestävyydestä organisaatioiden arkeen? Mitkä tarpeet ja toiveet nousevat esiin kun tarvitaan lisää yhteistä ymmärrystä kestävämmän maailman eteen? Maksuttomassa virtuaalisessa HY+digiaamussa pääset sekä vaikuttamaan että vaikuttumaan – tervetuloa mukaan!

17.3.2020 HY+aamu: Mitä on riittävä lääkeosaaminen asumispalveluissa? Lataa tallenne!

Sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajan velvollisuutena on säännöllisesti varmistaa henkilöstönsä lääkehoito-osaaminen. Lääkehoitolupien päivittäminen ja henkilöstön osaamisesta huolehtiminen koetaan joskus raskaana ja hankalana, etenkin jos henkilökunta vaihtuu usein tai käytetään keikkatyövoimaa. Miten tätä prosessia voisi kehittää toimivammaksi ja varmistaa lääkehoidon sujuminen? Tule mukaan HY+aamuun keskustelemaan henkilöstöön panostamisesta!

25.2.2020 HY+aamu: Miten tukea lukiolaisten jaksamista ja hyvinvointia? Lataa aiheesta opas!

Lukiolaisten jaksaminen ja hyvinvointi ovat heikentyneet merkittävästi, ja koulu-uupumusta kokee jo joka viides lukiolainen. Mitä uupumus on, mistä se johtuu ja mitä sille voidaan tehdä? Miten lukiolaisten hyvinvointia tuetaan ja voidaan tukea? Tule maksuttomaan HY+aamuun kuuntelemaan uusinta tutkimustietoa ja näkökulmia lukion vuonna 2021 uudistuvan opetussuunnitelman pohjalta sekä pohtimaan yhdessä, miten lukiot voivat edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja jaksamista.

12.2.2020 HY+digiaamu: Projektityö- ja johtaminen. Lataa tallenne!

Projektityöstä puhutaan ja sitä lähestytään usein hyvin abstraktilla tasolla: erilaisten suunnitelmien, mallien ja työkalujen näkökulmasta. Projektitoiminnan haasteet kuitenkin realisoituvat aina arjen projektityössä – eli siinä, mitä ihmiset arjessaan tekevät tai jättävät tekemättä. Miksi projektit niin usein ”epäonnistuvat”, aikataulu pettää eikä budjetissa pysytä? Webinaarissa pureudutaan perinteisen projektinhallinnan pinnan alla tapahtuvaan todellisuuteen ja valaistaan tekijöitä ja ilmiöitä, jotka projektien arkeen todellisuudessa vaikuttavat.

5.2.2020 HY+digiaamu: Digitaalisten mediasisältöjen fiksumpi analytiikka. Lataa tallenne!

Tule mukaan HY+:n ensimmäiseen maksuttomaan HY+digiaamuun! Aamu järjestetään webinaarina, ja sen aikana keskustellaan digitaalisten mediasisältöjen fiksummasta analytiikasta.

8.10.2019 HY+aamu: Konfliktit työyhteisössä

Tervetuloa HY+aamuun 8.10. klo 8.30–10.00 kuulemaan ja keskustelemaan siitä, kuinka oppia työyhteisöissä kohtaamaan toiset niin, että mahdolliset jännitteet kyetään ennaltaehkäisemään, purkamaan ja tarvittaessa myös sovittelemaan. Aamun asiantuntijana toimii käyttäytymistieteilijä (KM), työyhteisösovittelija, työ- ja organisaatiopsykologiaan erikoistunut ratkaisu- ja voimavarakeskeinen valmentaja ja psykoterapeutti Saara Remes, joka tarjoaa makupaloja ja näkökulmia tästä aina ajankohtaisesta aiheesta.

4.9.2019 HY+aamu: Mikä lääkkeeksi ikääntyneiden hoidon ongelmiin?

Ikäihmisten hoidon ongelmat ovat olleet laajasti esillä viime aikoina. Riittämättömän hoitajamitoituksen lisäksi iso osa ongelmista liittyy lääkehoitoon. Mm. lääkehoidon seuranta, lääkitysmuutosten toteuttaminen, lääkkeiden oikea käyttö ja annostelu eivät toteudu niin kuin niiden pitäisi. Millä keinoilla tilannetta voisi korjata? Tilaisuuden puhe- ja keskusteluosuus alkaa klo 9.30, mutta tervetuloa verkostoitumaan ja nauttimaan aamukahvia jo klo 9 alkaen. Tilaisuus päättyy klo 11.

20.8.2019 HY+aamu: Virtuaaliopetuksen tuulia

Virtuaalinen opetus ja siihen tarkoitetut työvälineet mahdollistavat reaaliaikaisen oppimis- ja opetuskokemuksen välimatkoista huolimatta. Mitä virtuaaliopetus on ja mitä hyviä pedagogisia käytäntöjä virtuaaliseen opetukseen on tutkimuksissa havaittu? Aamukahvit järjestetään Helsingin yliopiston Tiedekulmassa tiistaina 20.8. klo 9.00–10.30. Paikan päälle kannattaa tulla jo klo 8.30 verkostoitumaan aamukahvien lomassa, itse ohjelma alkaa klo 9.

11.6.2019 HY+aamu: Uusi lukiolaki tulee – verkostoidu yliopistolaisten kanssa

Elokuussa voimaan astuva uusi lukiolaki velvoittaa lukioita yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa. Kesäkuussa järjestettävä HY+aamu tarjoaa tilaisuuden tutustua Helsingin yliopiston ja lukioiden väliseen toimintaan. Älä missaa mahdollisuutta kuulla yhteistyömahdollisuuksista ja verkostoitua yliopistolaisten kanssa!

17.5.2019 HY+morgon: Delaktighet och mångfald inom småbarnspedagogik

HY+ har under läsåret 2018 – 2019 i samarbete med pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet (HU) genomfört ett projekt inom småbarnspedagogik. Fyra forskare från HU har handlett fyra daghem eller förskolor i huvudstadsregionen kring frågor om mångfald och delaktighet i den dagliga verksamheten. Samtidigt har material för forskning samlats in. Projektet närmar sig sitt slut och nu bjuder HY+ alla intresserade för att ta del av de preliminära forskningsresultaten.

15.5.2019 HY+aamu: Asiantuntija vaikuttajana – mikä sytyttää asiantuntijan osallistumaan?

Yhteiskunnallisen keskustelun tila uhkaa täyttyä voimakkaasti tunteisiin vetoavista sisällöistä, disinformaatiosta ja yksipuolisista kärjistyksistä. Mutta mikä sytyttää asiantuntijan osallistumaan? Mitkä ovat digitaalisissa kanavissa toimimisen periaatteet? Entä mitä akateeminen asiantuntija sanoo brändäämisestä? Mikä on asiantuntijaviestinnän missio? Tilaisuuden puhe- ja keskusteluosuus alkaa klo 9.30, mutta tervetuloa verkostoitumaan ja nauttimaan aamukahvia jo klo 9 alkaen. Tilaisuus päättyy klo 11. Tilaisuudessa on varattu aikaa yhteiselle keskustelulle ja kysymyksille.

9.4.2019 HY+aamu: Myötätunnon ja myötäinnon johtaminen

Tule HY+aamuun 9.4. klo 8.30-10.00 kuulemaan ja keskustelemaan myötätunnon ja -innon voimasta työssä ja johtamisessa. Aamun asiantuntijamme, sosiaalietiikan väitöskirjatutkija Anna Seppänen tarjoaa makupaloja ja näkökulmia aiheesta. Hän on tuttu myös CoPassion-hankkeesta. Keskustelemme siitä, mitkä organisaatioissa ovat suurimpia myötätunnon esteitä, ja miten myötätuntoa voisi työn arjessa edistää. Lisäksi esittelemme aiheeseen liittyvän valmennusohjelmamme.

2.4.2019 HY+aamu: Varhennettu kielenopetus

Toteutamme osana Helsingin yliopiston kielten opetuksen ja opettajan koulutuksen kehittämishanketta varhennetun kielenopetuksen tutorkoulutuksen, jossa kehitetään pedagogisia malleja yhteistyössä aineenopettajakoulutuksen, harjoittelukoulujen, täydennyskoulutuksen sekä perusopetusta antavien koulujen ja kuntien sekä muiden sidosryhmien kanssa. Hankkeen tavoitteena on luoda uusia toimintamalleja tutkimusperustaisesti, oppilaslähtöisesti ja yhteisöllisesti varhennettuun kieltenopetukseen. Tämä seminaari avaa keskustelua koulutuksen tarpeista ja antaa mahdollisuuden kuulla koulutukseen osallistuvien näkemyksiä tulevan koulutuskokonaisuuden sisältöihin.

14.3.2019 HY+aamu: Hoida aivojasi. Lataa tallenne!

Tule kuulemaan, miten aivot muovautuvat sen mukaan, minkälaisia päätöksiä teemme joka päivä. Ihmisaivoilta vaaditaan tänä päivänä yhä enemmän monimutkaista ongelmanratkaisua, luovaa ajattelua, oppimista, vuorovaikutusta ja empatiaa. Aivot ovat yhä suuremmassa paineessa ja usein unohtuu, että aivotkin kaipaavat hoitoa ja lepoa, eikä niitä voi loputtomiin venyttää. Aamukahvin alustajana toimii aivotutkija, professori Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa elvyttämään aivojasi!

12.2.2019 HY+aamu: Datan ja tekoälyn etiikka

Tekoälyyn ja etiikkaan liittyy kaksi suurta kysymystä: kuka vastaa päätöksistä ja miten vältämme vastuutyhjiön? Tule viestinnän HY+aamuun kuulemaan ja keskustelemaan näistä kysymyksistä puhujana toimivan FT, dosentti Henrik Rydenfeltin johdolla.

16.1.2019 HY+aamu: Pieni pala palvelumuotoilua aamukahvin kera

Johtamisen, ohjauksen ja valmennuksen maksuttomat HY+aamut saavat jatkoa 16.1.2019 klo 8.30–10.30. Tällä kertaa saamme nauttia aamukahvin kera pienen palan palvelumuotoilua, jonka tärkeimpänä ainesosana on asiakaskokemus.

14.12.2018 HY+aamu: Viestijän tulevaisuus

Vuoden viimeisessä viestinnän HY+aamussa käsitellään viestijän tulevaisuutta saatujen tutkimustuloksien ja käytännön kautta. Tilaisuudessa alustaa Helsingin yliopiston työelämänprofessori FT Outi Ihanainen-Rokio, joka on väitellyt organisaatioviestinnästä ja jolla on kokemusta myös organisaatioviestinnän opettamisesta korkeakouluissa. Hän on toiminut erityisesti teknologiayritysten markkinointi- ja viestintäasiantuntijana. HY+ aamu järjestetään perjantaina 14.12. klo 9–11 Helsingin yliopiston Tiedekulmassa osoitteessa Yliopistonkatu 4, Helsinki. Aamukahvi on tarjolla klo 8.30 alkaen.

14.11.2018 HY+aamu: Opetushenkilöstön ammatillinen kehittyminen

Minkälaisia kehitystarpeita oman kuntasi tai organisaatiosi opettajilla on? Millaisia ovat työelämän tarpeet ja tulevaisuuden opettajuus? Tervetuloa mukaan keskustelemaan ja ideoimaan opetushenkilöstön täydennyskoulutuksia HY+ järjestämään maksuttomaan aamutilaisuuteen keskiviikkona 14. marraskuuta. Tilaisuudessa esiintyy työelämän uudistaja, luovuusguru Saku Tuominen, joka kertoo luovasta ajattelusta, rohkeiden ideoiden toteuttamisesta ja tulevaisuuden opettajuudesta. HY+aamu järjestetään Tiedekulmassa 25.9. klo 8.30 – 10.30.

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>